Ny bog: Forestillingen om ’den fødte pædagog’ og ’den autentiske lærer’ spænder ben for professionerne

Pædagoger og lærere fremhæver ofte deres personlighed som årsagen til, at deres arbejde lykkes. Men både pædagoger, lærere, politikere og forskere bør skrotte deres fokus på personlige egenskabers betydning, for det forhindrer, at professionerne bliver tilstrækkeligt anerkendt. Det er budskabet i ny bog af forskningschef Martin Bayer, Professionshøjskolen UCC.

”Mange dygtige lærere og pædagoger henviser til deres person – ’den, jeg er’ – som den bedste forklaring på, hvorfor de er blevet så dygtige, og de siger fx til den nyuddannede kollega, at det handler om at finde sin egen personlige stil. Over 80 procent af de lærere og pædagoger, jeg gennem 15-20 år har fulgt i min forskning, mener, at deres person er vigtigere i deres arbejde end deres erfaringer og den teoretiske viden, de har tilegnet sig,” siger Martin Bayer.

Han er forskningschef hos Professionshøjskolen UCC, som er en af Danmarks største udbydere af lærer- og pædagoguddannelser og efter- og videreuddannelser inden for området. Fokuseringen på de personlige egenskaber inden for de pædagogiske professioner gør intet godt for professionerne og deres udøvere, fremgår det af Martin Bayers nye bog med titlen ’Person – pædagogik, profession og forskning’, som udkommer den 4. august på Hans Reitzels Forlag.

Skal argumentere fagligt for deres dygtighed
”Hvis lærere og pædagoger vil have større anerkendelse, autonomi, trivsel og resultater, må de opgive forestillingen om deres personlige evners fortrin og i stedet argumentere fagligt for deres dygtighed. På den måde kan de være med til at skubbe på en udvikling, hvor lærer- og pædagogprofessionerne kan blive anerkendt som nogle af samfundets vigtigste,” siger Martin Bayer.

Bogen er båret af hans undren over, at lærere og pædagoger sjældent forklarer succes i deres arbejde med deres uddannelse, viden og erfaringer, men derimod ved at henvise til personlige egenskaber og fx deres store engagement. Vendinger som ’man skal være autentisk’, ’hun er den fødte lærer/pædagog’ og ’min person er mit vigtigste værktøj i mit arbejde’ har Martin Bayer hørt utallige gange.

Det vigtigste ved en kirurg er heller ikke personligheden
”Men det er jo ikke en personlig kompetence at kunne se det enkelte barn, hvor det er. Det er en faglig kompetence og noget, du kan lære. Jeg mener ikke, at du skal lægge din person fra dig, når du går på arbejde som lærer eller pædagog, for alle bærer og bruger deres person i deres arbejde – uanset om du er læge, præst, arkitekt eller embedsmand. Men i din faglighed som lærer og pædagog skal du ikke referere til din personlighed. En kirurg vil heller ikke sige, at hans vigtigste arbejdsredskab er hans person, for hvem tør så blive opereret,” siger Martin Bayer.

Ifølge Martin Bayer har fokus på personlige egenskaber den uheldige bivirkning, at det bliver lidt mystisk og uhåndgribeligt, hvad pædagog- og lærerfaglighederne dækker over. Og dermed bliver det også tåget, hvad det er, den dygtige lærer eller pædagog kan. Men det skal tværtimod være krystalklart og ligge forrest på tungen hos lærere og pædagoger, mener han.

Ønskes: Højere faglighed og længere uddannelser
Også blandt nogle politikere og forskere dominerer forestillingen om, at personlige egenskaber er særligt vigtige i de pædagogiske professioner, mener Martin Bayer. Og i kombination med stadig flere og mere komplicerede arbejdsopgaver, større ekstern regulering og politiske krav om øget faglighed i ’samfundets vigtigste institutioner’, bliver pædagoger og lærere holdt fast i en klemme af både egne og andres – ofte urealistisk høje – forventninger til, hvilke personlige forudsætninger de trækker med sig ind i jobbet.

”For at komme dette til livs, må vi sætte lærer- og pædagogfaglighederne endnu højere, end vi gør i dag. Hvis vi mener, at de pædagogiske institutioner er nogle af samfundets vigtigste, bør uddannelserne også prioriteres politisk som nogle af samfundets vigtigste. En løsning kan være, at uddannelserne til lærer og pædagog ændres til femårige professionskandidatuddannelser. Altså praksisnære kandidatuddannelser, som udbydes af professionshøjskolerne. Det kunne både betyde en ændret rekruttering til uddannelserne og øget anerkendelse af lærer- og pædagogprofessionerne – og måske endda højere løn,” siger Martin Bayer.

De nye femårige uddannelser kunne ifølge Martin Bayer med fordel tilrettelægges som forsøg og eventuelt i samarbejde med andre parter.

Bogen ’Person – pædagogik, profession og forskning’ udkommer den 4. august på Hans Reitzels Forlag.