Mulig strejke og lockout

Københavns Professionshøjskole er ligesom en lang række andre offentlige institutioner blevet strejkevarslet. Efterfølgende har Finansministeriet meldt ud, at de vil varsle lockout.

Her kan du se, hvordan det kan påvirke Københavns Professionshøjskoles aktiviteter.

Hvem er omfattet af strejkevarslet?

Københavns Professionshøjskole har modtaget strejkevarsler fra følgende medarbejdergrupper:

 • Undervisere ansat efter Akademikernes overenskomst med Finansministeriet.
 • Alle medarbejdere organiseret i Prosa.
 • Medarbejdere på det tidligere Professionshøjskolen UCC organiseret i Lærernes Centralorganisation, som er ansat efter organisationsaftale for Visse konsulenter/pædagogiske konsulenter, af 21. maj 2013 mellem LC og Finansministeriet.
 • Medarbejdere på det tidligere Professionshøjskolen UCC organiseret i Lærernes Centralorganisation, som er ansat efter organisationsaftale for undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter, ansat ved Tegnsprogs- og Skrivetolkeuddannelsen. Da denne organisationsaftale ikke længere er gældende, har Københavns Professionshøjskole rettet henvendelse til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte for at få afklaret, om de er omfattet af strejkevarslet. Vi afventer fortsat en tilbagemelding.
 • Følgende medarbejdere på det tidligere Metropol organiseret i CO10 (Centralorganisationen af 2010):
  - Alle undervisende sygeplejersker ansat ved: Sigurdsgade 26 og Tagensvej 86
  - Alle undervisende bioanalytikere ansat ved: Sigurdsgade 26
  - Alle undervisende med kost- og ernæringsuddannelsesbaggrund ansat ved: Sigurdsgade 26
  - Alle undervisende jordemødre (kun adjunkter) ansat ved: Sigurdsgade 26
  - Alle undervisende socialrådgivere ansat ved: Kronprinsesse Sofies Vej 35
  Dvs. at for CO10 gælder, at undervisere ansat på de nævnte adresser er omfattet af strejken, hvis de er ansat på de respektive adresser og ansat på den strejkeramte overenskomst. Det er underviserens ansættelsessted der afgør, om underviseren er omfattet af strejkevarslet, selvom underviseren har undervisningstimer på en af de omfattede adresser.
 • Følgende ledere på det tidligere Professionshøjskolen Metropol under CO10’s forhandlingsområde: Uddannelsesleder ved Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab (Jordemoder) samt uddannelsesleder ved Institut for Fysioterapi og Ergoterapi (Fysioterapeut).

Derudover er der en række organisationer, hvor vi mangler afklaring, og hvor vi informerer, når det er faldet på plads:

 • Blik- og rørarbejderforbundet
 • Dansk Metal
 • Dansk El-Forbund
 • Malerforbundet  

Hvem vil være omfattet af lockouten?

Det er meldt ud, at staten, kommunerne og regionerne forventer at varsle en omfattende lockout af offentligt ansatte fra 10. april 2018. Det betyder, at flere andre medarbejdergrupper på Københavns Professionshøjskole vil være omfattet.

Hvad betyder konflikten for de studerende?

Hvis der bliver strejke, vil en stor del af undervisningen blive aflyst i en periode.

Uddannelses- og Forskningsministeriet er i gang med at lave en kort vejledning om, hvad konflikten vil betyde for studerende. De studerende får mere information, når vejledningen er klar.

På Københavns Professionshøjskole vil vi gøre, hvad vi kan, for at konflikten går mindst muligt ud over kursister, studerende og deres uddannelse.

Studerende kan desuden få mere information på Facebooksiderne for Studenterrådet UCC og Studenterforum Metropol.