Møde mellem ledelse og blokade om handleplan

Ledelsen af pædagoguddannelsen og repræsentanter for de aktionerende studerende mødtes i dag den 27. marts til et møde om den handleplan, ledelsen har fremlagt.

Mødet foregik i en konstruktiv tone, og man diskuterede konkrete punkter i handleplanen.

Uddannelsesdirektør Lisbeth Harsvik opfordrede til en fortsat dialog om handleplanen, men sagde, at det er en forudsætning for videre samtale, at blokaden nedlægges. De aktionerende studerende vil drøfte dette på et stormøde kl. 17 i dag.

Læs tidligere nyheder: