Millionprojekt zoomer ind på flersprogethed

Skolebørn
Med skolereformen er undervisningen i fremmedsprog rykket ned til de laveste klassetrin. Det kræver en nytænkning af didaktikken og nye konkrete værktøjer til, hvordan lærerne bedst griber undervisningen an. UCC har en central rolle i et stort udviklingsprojekt, som skal kigge nærmere på potentialet ved tidligere sprogstart.

A.P. Møller Fonden har netop bevilliget over 12 mio. kroner til projektet ”Tidligere Sprogstart - Ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed”.

Skolereformen betyder, at engelskundervisningen nu starter allerede i 1. klasse, og eleverne stifter bekendtskab med tysk og/eller fransk i 5. i stedet for først i 7. klasse. Projektet skal udvikle metoder til og skabe ny viden om, hvordan lærerne kan undervise i fremmedsprog nu, hvor undervisningen er rykket nogle klassetrin ned.

”Der findes overraskende lidt empirisk viden om, hvordan fremmedsprogsundervisningen bedst gribes an på de lavere klassetrin. Det skal vi undersøge og udvikle sammen med lærerne i projektet,” fortæller UCC’s docent Petra Daryai-Hansen, der er tilknyttet projektet som faglig leder. I alt vil omkring 350 lærere deltage i projektet.

Det A. P. Møller-støttede projekt er et samarbejde mellem Københavns Universitet, UCC, Metropol, Danmarks Lærerforening og Københavns Kommune og er en del af Sprogkonsortiet (læs mere om Sprogkonsortiet via linket til højre). Petra glæder sig over det brede samarbejde.

”Vi har både et forskningsperspektiv med universitetets deltagelse, et uddannelsesperspektiv med professionshøjskolernes deltagelse og et praktikerperspektiv med Danmarks Lærerforenings og kommunens deltagelse. Det er en stor styrke for projektet, at vi kan bringe eksperter fra alle perspektiver på banen,” siger Petra.

Flersprogethed er en ressource

”Vi vil udvikle en ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed, fordi tidligere undersøgelser viser, at der er et stort potentiale i at tage udgangspunkt i elevernes eksisterende sproglige kompetencer,” fortæller Petra.

Hun forklarer, at ikke alle sproglærere er opmærksomme på de sproglige ressourcer, eleverne kommer med. Lærerne mangler viden om, hvordan elevernes viden og færdigheder, i de sprog de allerede kan, kan bruges som en ressource, når de skal lære et nyt sprog. Lærerne skal opdage elevernes ressourcer og tage udgangspunkt i elevernes forudsætninger og bygge videre på dem.

”Det handler om sproglig anerkendelse,” forklarer Petra og uddyber: ”Det særlige ved projektet er koblingen til flersprogethed. Vi tænker ikke sprogfagene - engelsk, fransk og tysk -  hver for sig men ser en kobling mellem dem, og vi inddrager også elevernes førstesprog. Det danner grundlag for en anden didaktik i fremmedsprogsundervisningen”.

Det er denne didaktik, der skal udvikles i projektet. I et samarbejde mellem lærere og faglige konsulenter fra Københavns Universitet og Professionshøjskolerne UCC og Metropol skal der udvikles eksemplariske undervisningsforløb og årsplaner. Petra understreger, at de foruden fokusset på flersprogethed tager udgangspunkt i fælles mål, læringsmålstyret undervisning og it-didaktik.

”De konkrete produkter, vi udvikler, bliver meget hands on. Lærerne skal føle, at de kan bruge dem direkte i deres arbejde med eleverne. Derfor har vi i projektet en tæt kobling mellem teori og praksis, og produkterne skal evalueres af både lærere, elever og faglige konsulenter,” fortæller Petra.

UCC har stor erfaring med flersprogethed

Det er ikke nyt for UCC at arbejde med flersprogethedsdidaktik og tidlig sprogstart. UCC har blandet andet gennemført projektet ’Tegn på sprog’, der har modtaget den danske udgave af Den Europæiske Sprogpris, og projektet ”Play & Learn”, der arbejder med engelsk i børnehaven og har givet spændende resultater og stor medieinteresse. UCC’s projekt ”Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk’” er desuden det eneste danske forskningsprojekt, der beskæftiger sig med den tidligere sprogstart i elevernes andet fremmedsprog.

”Det er naturligt, at UCC har en stor rolle i projektet, fordi vi allerede er en stærk profil på området. Derfor har vi også meget at byde ind med i det her projekt,” siger Petra.

Det er målet, at den viden, som projektet generer, skal ud at leve i praksis.

”Vi har fokus på at sikre videndeling af projektets resultater til sproglærere i hele landet. Vores arbejde skal også resultere i udvikling af efter- og videreuddannelsestilbud og et nyt pædagogisk diplommodul. Og vi skal afholde kurser for undervisere på professionshøjskolerne, så den nye viden kan sive ind i læreruddannelsen,” fortæller Petra.

Kontakt

Om projektet

Udvikling til praksis