Metropol og UCC fusionerer 1. marts 2018

Bestyrelserne for Metropol og UCC har godkendt det fusionsgrundlag, der skal danne fundament for en ny samlet professionshøjskole i hovedstadsregionen. Den nye professionshøjskole får navnet ’Københavns Professionshøjskole’ og bliver med ca. 20.000 studerende en af Danmarks største videregående uddannelsesinstitutioner.

Bestyrelserne for Metropol og UCC har på møder i denne uge endeligt besluttet, at de to professionshøjskoler skal fusionere. Den nye professionshøjskole etableres med virkning fra 1. marts 2018 under forudsætning af Uddannelses- og Forskningsministerens endelige godkendelse.

”Jeg er glad for og tryg ved den beslutning, der nu er truffet. Den bygger på et grundigt forarbejde på tværs af Metropol og UCC. Vi skal nu i gang med det egentlige arbejde, nemlig at få vores organisationer til at vokse sammen og skabe et nyt, stærkt fællesskab,” siger UCC’s bestyrelsesformand, Carsten Koch.

Fra 1. marts 2018 etableres en interimsbestyrelse bestående af medlemmer fra UCC og Metropols nuværende bestyrelser. Interimsbestyrelsen skal fungere frem til 1. maj, hvor en permanent bestyrelse tager over. Metropols rektor, Stefan Hermann, bliver ny rektor for den nye Københavns Professionshøjskole.

”Den nye professionshøjskole bliver et fyrtårn i den danske uddannelsesverden. Med Metropol og UCC’s samlede kapacitet vil vi få stærkere faglige miljøer, der kan sætte nye standarder for professionsuddannelse, forskning, udvikling, efter- og videreuddannelse i tæt samarbejde med det omgivende samfund. Det er en vision og forpligtelse, vi nu giver håndslag på at løfte sammen,” siger Metropols bestyrelsesformand, René van Laer.

UCC’s rektor, Laust Joen Jakobsen, og Metropols rektor, Stefan Hermann, siger i en fælles udtalelse: ”Godkendelsen af fusionsgrundlaget er startskuddet til, at vi nu kan skabe et stærkt fællesskab om den nye organisation. Det er et solidt fundament for de næste skridt, vi skal tage sammen mod etableringen af en ny, stærk professionshøjskole i København, der kan være dagsordensættende og eksperimenterende, så fremtidens velfærdsudfordringer mødes kvalificeret og offensivt.”

Om UCC og Metropol 
UCC har ca. 8.400 studerende fordelt på syv professionsbacheloruddannelser samt ca. 1.900 studerende og kursister på efter- og videreuddannelsesområdet. UCC har ca. 1.000 ansatte. 

Metropol har ca. 9.800 studerende fordelt på 17 professionsbacheloruddannelser samt ca. 1.300 studerende og kursister på efter- og videreuddannelsesområdet. Metropol har ca. 1.000 ansatte. 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: 
Bestyrelsesformand Carsten Koch, UCC, tlf. 2219 3892, carsten.koch@mail.dk
Bestyrelsesformand René van Laer, Metropol, tlf. 4028 2894, rl@knord.dk

Pressekontakt

Carsten Koch, Bestyrelsesformand for UCC
T: +45 2219 3892
E-mail: carsten.koch@mail.dk

René van Laer, Bestyrelsesformand for Metropol
T: +45 4028 2894
E-mail: rl@knord.dk