Mastergruppe: Skab fælles grundlag for styrket pædagogisk læreplan

Læreplaner
Uddannelseschef i UCC, Anne Kjær Olsen, har siddet med i den mastergruppe under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, der i går præsenterede sine anbefalinger til arbejdet med pædagogiske læreplaner.

Tidligere i år nedsatte minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby en mastergruppe, hvis opgave var at sætte rammen for, hvordan den pædagogiske læreplan i dagtilbud kan styrkes. I går præsenterede Mastergruppen, som blandt andet består af praktikere og videnspersoner, resultaterne af deres arbejde.

”Vi opfordrer i mastergruppen til, at vi går fra at tale om ”de pædagogiske læreplaner” til at tale om ”én pædagogisk læreplan” – der er brug for ét fælles afsæt for det pædagogiske arbejde i de danske dagtilbud. Masteren fremlægger – for første gang i dansk dagtilbudshistorie – et fælles pædagogisk grundlag for den pædagogiske læreplan. En fælles forståelse af dannelse, leg, det gode børneliv, børnefællesskaber og læringsmiljøer - alt dét, der skal skabe god kvalitet for de børn, der går i dagtilbud,” siger uddannelseschef i UCC, Anne Kjær Olsen.

Hun peger på, at mastergruppen også opfordrer til at arbejde ud fra et bredt læringsbegreb. ”Læring er ikke bare voksenstyrede aktiviteter fra klokken 10-12. Læring i dagtilbud sker i et samspil med leg og en masse andre spontane aktiviteter og aktiviteter, som børnene tager initiativ til,” siger hun og fortsætter: ”Dagtilbuddene skal også sikre en bedre evalueringskultur. For når det pædagogiske personale gør sig umage for at reflektere over, om de gør det godt nok, bliver de også skarpere på, hvornår praksis ikke er god nok, og der skal forandringer og forbedringer til,” siger Anne Kjær Olsen.

Mastergruppen foreslår blandt andet:

  • Et fælles pædagogisk grundlag for dagtilbuddene og arbejdet med den pædagogiske læreplan.
  • Vigtigheden af at fremhæve blandt andet legen, børnefællesskaber og børn som medskabere af et læringsmiljø, den det pædagogiske personale og lederen er ansvarlig for.
  • At det udfoldes, hvad meningsfuld evaluering i dagtilbud handler om, og hvordan det kan understøtte udvikling af praksis.
  • En ramme for, hvordan der kan formuleres få, brede pædagogiske læringsmål, der giver retning og plads til lokal faglig refleksion.
  • Fastholdelse af de nuværende læreplanstemaer, men at de skal kvalificeres, udfoldes og opdateres, ligesom sammenhængen mellem temaerne skal styrkes.
  • At den styrkede pædagogiske læreplan først og fremmest er det pædagogiske personales og ledernes redskab.

Fra juni til oktober i år skal seks arbejdsgrupper arbejde videre med at folde mastergruppens ramme ud. Grupperne skal ud fra det pædagogiske grundlag komme med forslag til, hvordan læreplanstemaerne konkret skal udfoldes, og hvordan få brede pædagogiske læringsmål skal udformes.