Løsning på udfordringer med skemalægning

Der har de sidste tre uger været store problemer med skemalægningen i UCC, men der er nu fundet en løsning, så studerende og undervisere får fastlagte skemaer fra efterårsferien.

De sidste tre uger har UCC’s studerende og undervisere kun kendt deres skemaer for en uge ad gangen. Ligesom der har været en række andre problemer fx dobbeltbookninger og med at få tildelt de rigtige lokaler.

Baggrunden er, at UCC har samlet 13 forskellige uddannelser på Campus Carlsberg, som skal dele de fælles faciliteter.   For at kunne håndtere skemaplanlægningen har UCC arbejdet på at koble flere it-systemer. Men planlægningen har vist sig at være mere kompleks end forventet, og det har givet store udfordringer i samkøringen af it-systemerne:

”Vi er jo vant til at lægge skemaer på de forskellige uddannelser, men samlingen af 13 uddannelsessteder gør planlægningen meget sværere – specielt fordi vi gerne vil udnytte de fælles faciliteter bedst muligt og derfor ikke har tildelt hver uddannelse deres egne lokaler. Vi har forsøgt at koble flere it-systemer til at styre skemaplanlægningen, men sammenspillet mellem uddannelsernes forskellige planlægning og it-systemerne har udfordret os voldsomt” siger rektor Laust Joen Jakobsen

Der er nedsat en særlig taskforce til at håndtere problemerne med skemalægningen, og det er nu lykkedes at finde en holdbar løsning frem til jul. Samtidig er UCC allerede nu gået i gang med planlægningen af næste semester for at sikre, at skemaerne bliver lagt på en tilfredsstillende måde:

”Vi har arbejdet intensivt på at rette op på problemerne, og nu har vi en løsning, som vi meldte ud til studerende og undervisere i går. Løsningen betyder, at alle studerende og undervisere fra i morgen kender deres skema til og med efterårsferien -  og fra efterårsferien vil alle kende deres skema frem til jul. Næste års planlægning er i gang for at få skemaerne på plads i god tid og skabe en langsigtet løsning” siger Laust Joen Jakobsen.