Lærerstuderende ansættes som it-udrykningsteam

Københavns Kommune har brugt 21 mio. på interaktive tavler til kommunens skoler. Men lærerne mangler inspiration til at bruge redskabet, når de står i klasseværelset. Kommunen har derfor ansat en gruppe lærerstuderende fra UCC, som skal rykke ud, når skolerne har behov for hjælp.

Interaktive tavler er blevet en fast bestanddel i de københavnske klasseværelser. Men mange lærere føler sig ikke godt nok klædt på til at betjene teknologien og bruge tavlerne i deres undervisning.

"Stort set alle lærerne har været på kursus i interaktive tavler – men hvis de for alvor skal i gang med at bruge tavlerne i undervisningen, kræver det, at de forandrer deres undervisningspraksis og tænker den nye teknologi ind i al forberedelse, didaktik osv.", forklarer projektleder i Københavns Kommune Mathilde Skjøth.

2500 nye tavler

Med en investering på 21 mio. kroner på i alt 2500 interaktive tavler på skolerne vil Københavns Kommune være sikker på, at den nye teknologi kommer i brug på en kvalitativ måde. Derfor har kommunen som et forsøg ansat lærerstuderende fra UCC. De skal fungere som et udrykningsteam, der tager ud til skolerne og hjælper lærerne, når der er behov for det.

"De studerende har en helt naturlig tilgang til it og medier, og så har de en smittende energi og et engagement", siger Mathilde Skjøth og fortsætter:

"Derfor skal deres kompetencer inddrages aktivt, når undervisning og pædagogik skal gå hånd i hånd med it og digitale medier".

Forsøget giver samtidig de lærerstuderende studierelevant erfaring, når de kommer ud på skolerne - tæt på undervisningen.

Ifølge Mathilde Skjøth findes der også blandt lærerne på de københavnske skoler superbrugere i interaktive tavler, men det har vist sig at være svært at frigøre dem fra deres arbejde til kollegasparring.

Ekstra øjne på undervisningen

Frederik Knuth-Winterfeldt er en af de studerende, der er blevet ansat i teamet. Han er desuden DigiGuide, som er et korps af lærerstuderende, der har forstand på anvendelse af teknologi i undervisningen.

"Det første vi gjorde var at give lærerne et introkursus til tavlerne. Herefter er det tanken, at vi skal hjælpe dem med deres forberedelse af undervisningen - eller det tekniske i selve undervisningen. Vi skal være de ekstra øjne og give input til undervisningen", forklarer han.

Frederik Knuth-Winterfeldt understreger, at det er skolelærerne, der har den didaktiske erfaring, og han vil derfor rådgive dem med respekt for deres undervisningserfaring - og ud fra deres behov:

"Det bliver meget 'hands-on'. Vi observerer lærernes undervisning og ser, hvad de arbejder med, for herefter at tage en snak om, hvordan de kan bruge den interaktive tavle", siger han.

Begynd med de simple funktioner

Han forklarer, at lærere, der aldrig før har brugt en interaktiv tavle i undervisningen, til en start kan anvende den mest simple funktion, som er et klassisk tavleredskab. Her kan man fx lave en dagsorden for timen. Når læreren bliver tryg ved redskabet, kan han kaste sig ud i mere avancerede muligheder som 'flydende værktøjer', hvor man fx kan gå på internettet og Web 2.0-instrumentet, som giver mulighed for fx at dele dokumenter.

Ansættelsen af de i alt 11 lærerstuderende er et pilotprojekt. De studerende har, udover deres kompetencer som DigiGuides på læreruddannelsen, alle fået et superbrugerkursus i interaktive tavler. De tre skoler Dyvekeskolen, Kirkebjerg Skole og Vigerslev Allés Skole er med i projektet, men tanken er, at det skal udbredes til resten af kommunen, så alle skoler kan få hjælp fra lærerstuderende.

DigiGuides

  • DigiGuides er studerende på Læreruddannelserne Blaagaard/KDAS og Zahle med særlig interesse for eller kompetencer inden for brug af teknologi i undervisningssammenhænge.
  • DigiGuides udvikler løbende nye tiltag, som implementeres på UCC's læreruddannelser. De uddannes i anvendelse af teknologi i undervisningen, samtidig med at de reflekterer over, hvordan det kan omsættes til læreruddannelsen.
  • DigiGuides udgør en solid ressource, idet de udbyder kurser og workshops samt assistance til underviserne på læreruddannelserne under UCC, når disse har brug inspiration eller vejledning i anvendelsen af teknologier i undervisningen.

Kontaktperson

Projektleder Mathilde Skjødt
Tlf: 2151 5072 og Email: A21N@buf.kk.dk

Lærerstuderende Frederik Knuth-Winterfeldt
Email: z110411@ucc.dk