Lærernetværk med fokus på it i dansk og matematik

Lærernetværket
I lærernetværket for it i folkeskolens fag er der de sidste to år blevet arbejdet med at udvikle og designe undervisningsformater til fagene dansk og matematik. Ole Christensen, der er lektor i UCC, har skrevet en artikel om netværket til magasinet 'It, medier og læring'.

I lærernetværket for it i folkeskolens fag har flere hundrede lærere fra 2014-2016 samarbejdet med facilitatorer om at udvikle over 100 undervsiningsformater til fagene dansk og matematik. Facilicatorerne er CFU-konsulenter og undervisere fra læreruddannelserne rundt om i landet. Arbejdet i lærernetværket har blandt andet vist, at der er stor forskel på, hvilken betydning lærere og facilitatorer tillægger teknologier, og hvad de forstår ved ”teknologiforståelse”. Der mangler et fælles sprog og en entydig begrebsbrug, der præciserer, hvad der menes med en lærerfaglig teknologiforståelse i en pædagogisk praksis. Flere lærere giver eksplicit udtryk for, at netværket har åbnet deres øjne for teknologiforståelse – og skærpet deres fokus på at kunne vurdere, hvilke teknologier der er gode til hvad. Facilitatorerne har haft en særlig fokus på at udfordre lærerne på, hvorvidt teknologien tjener et pædagogisk formål og giver pædagogisk merværdi. Det kan iagttages, at alle over tid har udviklet en bredere teknologiforståelse. 

Netværkets formål har været at styrke lærernes it-didaktiske kompetencer og generere ny viden om, hvordan praksisnær udvikling af it-didaktiske kompetencer kan ske i en netværksmodel. Der har været fokus på udvikling af det 21. århundredes kompetencer, TPACK som refleksionsværktøj, metadatering, medialisering og teknologi i undervisningen. Den grundlæggende filosofi er, at når man skal implementere it i undervsiningen, så skal man starte med undervisningen, ikke teknologien.

Lise  Møller og Tobias Heiberg, der er lektorer i UCC, har været nationale projektledere for lærernetværket. Ole Christensen, der er lektor i UCC, har fulgt projektet og analyseret datamateriale om lærernetværket. Han har skrevet artiklen 'Professionelle læringsfællesskaber' i magasinet 'It, medier og læring', som udgives af Danmarks it- og medievejlederforening.