Lærere stopper i folkeskolen fordi der ikke er tid nok til eleverne

Derfor stopper lærere i folkeskolen
En ny rapport fra UCC viser, at lærere stopper i folkeskolen, fordi der ikke er tid nok til eleverne, og fordi de oplever, at de ikke har mulighed for at være lærere på en ordentlig måde.

I dag udkommer rapporten ’Hvorfor stopper lærerne i folkeskolen?’, som tre UCC-forskere står bag. Den bygger på en kvalitativ undersøgelse blandt 405 lærere, som er stoppet i folkeskolen. Her fortæller de med egne ord, hvorfor de er stoppet i folkeskolen. Rapporten viser, at lærerne stopper fordi:

De føler sig nødsaget til at stoppe for at blive ved med at være lærere – og en del skifter til privatskoler

Lærerne beskriver det at stoppe som en nødvendighed og ikke et frivilligt valg. Paradoksalt nok stopper de, fordi de gerne vil være lærere, og de oplever ikke, at de kan være den slags lærere, de gerne vil være, inden for folkeskolens rammer. En del har valgt at skifte til privatskoler og fortæller, at de nu igen føler, at de kan være lærere og har fået deres arbejdsglæde tilbage.

De oplever, at de ikke har tid nok til eleverne

En stor del af lærerne oplever, at de ikke har nok tid til at tage hånd om eleverne. Det betyder konstant dårlig samvittighed, og til sidst kan de ikke se sig selv i øjnene og synes, de svigter børnene. Det er blandt andet inklusionsdagsordenen, der presser lærerne, fordi de med flere børn med særlige behov i klassen får mindre tid til den enkelte elev.

Tidsstyring, topstyring og målstyring forhindrer lærerne i at agere professionelt

Lærerne kan efter den nye arbejdstidslov ikke længere i samme grad bestemme over deres arbejdstid. Det betyder, at selv om de godt ved, hvad der er det rigtige at gøre i den enkelte situation, kan de ikke nødvendigvis komme til at gøre det, fordi deres tid er øremærket til noget andet. På den baggrund bliver deres professionelle vurderinger tilsidesat, og det giver sig udslag i moralsk stress. De ønsker sig ikke mere fritid, men mere fri tid, som ikke på forhånd er øremærket, og som de kan bruge til det, de oplever som deres helt centrale kerneopgave.

Bag undersøgelsen og rapporten står adjunkt, ph.d., Nana Vaaben, lektor, ph.d., Pia Böwadt, og lektor, cand.scient.soc, Rikke Pedersen, alle UCC.