Konference sætter spot på den nye læreplan

Den nye styrkede pædagogiske læreplan er næsten i mål. Og den får stor betydning for, hvordan institutionerne skal arbejde. Men hvad indeholder den? Det sætter dagens konferencen på Campus Carlsberg spot på.

Gad vide hvad forskellen er på den nye styrkede pædagogiske læreplan og de 13 år gamle læreplaner, institutionerne arbejder med i dag? Og hvad indeholder den nye læreplan? Det er blandt andet det, deltagerne får svar på på dagens konference ”Den nye læreplan er på vej”. Konferencen er arrangeret i samarbejde mellem UCC og BUPL.

Uddannelseschef ved UCC Anne Kjær og lektor Christian Aabro er de to primus motorer bag konferencen. Anne Kjær siger blandt andet om forskellen på de gamle læreplaner og den nye:

”Vi er blevet en del klogere siden 2004. Forskningen peger på en række parametre, som har betydning for kvaliteten. For eksempel har det rigtig stor betydning, hvor gode de voksne er til at skabe gode relationer til børnene, og det at arbejde i mindre grupper skaber bedre muligheder for børnene for at lære og udvikle sig. Samtidig har det stor betydning for børnenes læring, at de voksne arbejder målrettet med læringsmiljøer. Det er noget af det, vi også vil høre om på konferencen i dag.”

Massivt forarbejde

Som forarbejde til en styrket pædagogisk læreplan nedsatte Børne- og Socialministeriet blandt andet seks arbejdsgrupper, der har skrevet forslag til nye formuleringer til læreplanstemaerne. De seks arbejdsgrupper er til stede på dagens konference, og vil give deltagerne et indblik i de overvejelser og temaer, som de har arbejdet med. Temaerne er: ”Kommunikation og Sprog”, ”Krop, Sanser og Bevægelse”, ”Kultur, Æstetik og Fællesskab”, ” Social Udvikling”, ”Alsidig personlig udvikling” og ”Natur, Udeliv og Science.”

UC’ere tæt involveret

UCC har været tæt involveret i det arbejde, der danner baggrund for en reform af dagtilbudsområdet. Lektor Christian Aabro har fungeret som formand for arbejdsgruppen med temaet ”Alsidig personlig udvikling”, mens lektor Thorleif Frøkjær har været formand for temaet ”Natur, Udeliv og Science.” Ministeriet nedsatte desuden en Mastergruppe, der har lavet konkrete forslag til en styrket pædagogisk læreplan. Uddannelseschef ved UCC Anne Kjær var del af mastergruppen, mens forsknings- og udviklingschef Andreas Rasch-Christensen fra VIA UC var formand. Andreas Rasch-Christensen holder oplæg om grundlaget for masteren på dagens konference.

Konferencen afsluttes med en paneldebat med korte oplæg fra bl.a. Lasse Bjerg Jørgensen fra BUPL, pædagog og meningsdanner Mette Munck Theisen, uddannelsesleder ved UCC’s pædagoguddannelse Randi Bjørndal Jensen og institutionsleder Stine Kart.

Lærke Testmann er ordstyrer.

 

Konferencen er udsolgt. Læs konferencens program