Konference fokuserer på marginaliserede unges deltagelse

All In
Mere end 300 fagfolk var mødt op, da UCC i går var vært for en konference om arbejdet med marginaliserede børn, unge og unge voksne.

Barrierer i de kommunale systemer, unges deltagelse i deres egen anbringelse og det gode fritidsliv. Det var blandt emnerne på gårsdagens konference om projektet All In. Her præsenterede docent i UCC, Ditte Tofteng, og adjunkt i UCC, Mette Bladt, resultater og refleksioner fra forskningsforløbet, og bagefter gik deltagerne i dybden med perspektiver på arbejdet med marginaliserede børn og unge på syv workshops. All In er et aktionsforskningsprojekt, hvor pædagoger fra københavnske institutioner og forskerne fra UCC sammen afprøver nye tilgange til udsatte unge. Grundtanken i projektet er, at man kan bryde marginalisering og udsathed ved at gøre de unge til aktive deltagere i samfundet og eget liv.

All In
Syv workshops satte bl.a. fokus på arbejdet med marginaliserede unge i Urbanplanen og i Gladsaxe Kommune

All In
Også i pausen var der godt gang i snakken

Fotos: Boligforeningen 3B

Modtag Nyt fra UCC

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.