Konference: Digitale redskaber - et hit i dagtilbud

Boernmedipad
Torsdag den 10. december holdt KL konferencen ’Digitale redskaber – et hit i dagtilbud’. Her præsenterede en række forskere fra blandt andet UCC sammen med praktikere resultaterne fra et stort forskningsprojekt om digitale redskaber i dagtilbud.

”Børn er vant til at sidde pænt og stille på en stol, når de bruger en iPad, men her har de for eksempel fået lov til at tage den med ud på legepladsen i en frysepose. IPads skal ligge på hylderne sammen med perleplader og andet legetøj.” Sådan sagde pædagog Karen Louise Dalby Sieling, Slagelse kommune, fra talerstolen på konferencen ’Digitale redskaber – et hit i dagtilbud, som KL afholdt den 10. december i Odense. Her var hun med til at præsentere resultaterne af forskningsprojektet ’Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring’, som i alt 30 institutioner fra 25 kommuner har deltaget i.

Cirka 170 mennesker var samlet på KL’s konference. Langt de fleste af dem var konsulenter, pædagoger og ledere fra de institutioner og kommuner, der har deltaget i projektet. I løbet af dagen præsenterede forskere og praktikere sammen resultaterne fra forskningsprojektets tre delprojekter. Det ene, som Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet, har stået bag, har titlen ’Dannelse i en digital og global verden’. Her har man blandt andet set på, hvordan digitale redskaber kan bruges til at vende blikket ud mod verden og for eksempel kommunikere med en børnehave i Italien. UCC har stået for de to andre delprojekter. Til delprojektet ’Alle har ret til at være en del af et fællesskab’ har UCC-forskerne Vibeke Schrøder, Thorleif Frøkjær og Steen Søndergaard bidraget. Til delprojektet ’Leg og læring skal gå hånd i hånd’ har UCC-forskerne Ole Christensen, Søren Smidt og Frank Støvelbæk bidraget.

digitaleredskaber
Skildpadder, der kan optage lyd, kameraer og metaldetektor.

Talende skildpadder

Mellem oplæggene i konferencesalen var der tid til at besøge et område med stande, hvor projektets aktører blandt andet præsenterede nogle af de digitale redskaber, der bliver brugt ude i daginstitutionerne. Egebo Børnehave fra Solrød Kommune viste for eksempel grønne plasticskildpadder, der kan optage og afspille lyd, og en metaldetektor. Konferencen bød i det hele taget på masser af konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med computere, tablets, kameraer og andre digitale redskaber.

For eksempel blev der fra scenen vist en video med vuggestuebørn, der har iPad’en med ude på legepladsen. En dreng trykker på iPad’en med den ene hånd og leger med sand med den anden.

”Det er meget inspirerende at se eksempler på, hvad kolleger har lavet i andre institutioner. Jeg tager mange ideer til konkrete projekter med mig hjem,” sagde Maibrit Sørensen, der er pædagog i Bording Børnehave i Ikast-Brande Kommune. Hun og institutionsleder Stig Skovbo fortæller om, hvordan de i Bording Børnehave gjorde nogle børn, der havde svært ved at blive en del af fællesskabet, til superbrugere af digitale redskaber. De kunne så lære det videre til de andre børn, og det skabte nye relationer mellem børnene. For eksempel var der en pige, som manglede selvtillid og ofte blev afvist af de andre børn. Hun blev superbruger i app’en PicCollage og lærte så nogle jævnaldrende at bruge app’en.

Forskel på voksne og børn

Stig Skovbo siger om erfaringerne fra projektet: ”Vi har fået øje på, at medarbejdere og børn ofte har meget forskellige tilgange til de digitale redskaber. Vi voksne synes, at redskaberne skal bruges til det, de er beregnet til, men børnene kaster sig bare ud i det og eksperimenterer. Vi har også været positivt overraskede over, hvor hurtigt et barns muligheder for at deltage i fællesskabet kan ændres ved at bruge redskaberne rigtigt.”

”Børn har umiddelbart en mere aktiv teknologiforståelse og kan undersøge og udfordre teknologier. Det gør de ved at lege med dem. Ved at fise rundt og ryste dem og trykke på dem. De bruger kroppen til at sanse og undersøge. Nogle gange går de voksne let hen over børnenes egen tilgang til teknologierne, fordi de har andre planer. Men børnene kommer med noget, som pædagogerne kan bruge i det pædagogiske arbejde, ” siger Vibeke Schrøder, der er forskningsprogramleder på UCC.

Bygger bro mellem børn 

Forskningsprojektet peger på, at digitale redskaber blandt andet sætter børn i gang med eksperimenter og undersøgelser. Samtidig har de digitale redskaber ikke så mange begrænsninger – man kan for eksempel tage 1000 billeder, hvis der er behov for det. Andre fordele er, at man kan fastholde oplevelser, og at børnene kan lære af hinanden. Teknologierne virker ikke inkluderende i sig selv, men på konferencen blev det flere gange nævnt, at de har en wow-effekt, som gør, at når et barn sidder med for eksempel en iPad, så kommer andre børn til. Det er en af grundene til, at digitale redskaber kan bygge bro mellem børn.

Det er første gang, danske eksperter har forsket i, hvad det betyder for børns udvikling og trivsel, at de digitale ressourcer er blevet en naturlig del af livet i daginstitutionerne. Og projektet slår fast, at hvis de digitale redskaber bliver brugt på den rigtige måde, kan de styrke børns udvikling, læring og trivsel.

Lektor Ole Christensen, Professionshøjskolen UCC, der er forskningsleder på delprojektet ”Leg og læring skal gå hånd i hånd” siger: ”Der er brug for at understøtte mulighederne for at eksperimentere. At eksperimentere er at udfordre praksis og forholdet mellem leg og læring. Det handler om at finde en balance mellem børns uformelle brug af digitale medier i fritiden og så den mere formelle, når det digitale bliver sat ind i en pædagogisk praksis. Det er en udfordring for både det pædagogiske personale og for ledelserne.”

Om projektet

  • Forskningsprojektet 'Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring' er udført i 2015 og igangsat i regi af Strategi for digital velfærd af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, KL, Undervisningsministeriet og Digitaliseringsstyrelsen.
  • Pædagogisk personale fra følgende kommuner har deltaget: Aarhus, Egedal, Esbjerg, Fredensborg, Frederiksberg, Furesø, Haderslev, Hedensted, Helsingør, Hjørring, Høje Taastrup, Ikast-Brande, København, Nyborg, Ringsted, Ringsted Roskilde, Rudersdal, Silkeborg, Slagelse, Solrød,  Syddjurs, Sønderborg, Varde, Vejen og Vejle.

Om konferencen

’Digitale redskaber – et hit i dagtilbud’ var arrangeret af KL. Her præsenterede forskere og praktikere  resultater fra forskningsprojektet ’Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring’.