Katja Munch Thorsen ny formand for dialogforum om uddannelses- og erhvervsvejledning

Vicedirektør i UCC Katja Munch Thorsen er udpeget af Minister for Børn, Undervisning og Ligestilling Ellen Trane Nørby som formand for Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning.

Katja Munch Thorsen er ny formand for Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, der bidrager til udviklingen på vejledningsområdet og er forankret i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. I dette forum drøfter medlemmer og repræsentanter for relevante organisationer, foreninger, myndigheder mv. aktuelle forhold, der har betydning for uddannelses- og erhvervsvejledningen.

"Jeg er både glad og stolt over at være udpeget som ny formand for det vigtige forum. Vejledning er blandt andet afgørende for, at vi i fællesskab kan løfte ambitionerne om, at de unge træffer bevidste og reflekterede valg, når de vælger ungdomsuddannelse og at vi lykkes med at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse - til gavn for de unge og for hele samfundet," siger Katja Munch Thorsen. 

Formålet med Det Nationale Dialogforum er ifølge ministeriets hjemmeside: ”at skabe en dynamisk ramme for en åben og gennemsigtig dialog med interessenter på vejledningsområdet.”  I forummet kan medlemmerne fremsætte vurderinger, synspunkter og anbefalinger, ligesom de kan afprøve ideer og dermed være aktive medspillere i den fortsatte udvikling. Forummet skal blandt andet bidrage til øget sammenhæng, koordinering og kvalitetsudvikling i vejledningen.

Rådet består af ca. 25 medlemmer og formandskabet er ud over Katja Munch Thorsen, Centerleder Noemi Katznelson fra Aalborg Universitet og Mie Hovmark, som er formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation

Modtag Nyt fra UCC

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.