Katja Munch Thorsen ny formand for dialogforum om uddannelses- og erhvervsvejledning

Vicedirektør i UCC Katja Munch Thorsen er udpeget af Minister for Børn, Undervisning og Ligestilling Ellen Trane Nørby som formand for Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning.

Katja Munch Thorsen er ny formand for Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, der bidrager til udviklingen på vejledningsområdet og er forankret i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. I dette forum drøfter medlemmer og repræsentanter for relevante organisationer, foreninger, myndigheder mv. aktuelle forhold, der har betydning for uddannelses- og erhvervsvejledningen.

"Jeg er både glad og stolt over at være udpeget som ny formand for det vigtige forum. Vejledning er blandt andet afgørende for, at vi i fællesskab kan løfte ambitionerne om, at de unge træffer bevidste og reflekterede valg, når de vælger ungdomsuddannelse og at vi lykkes med at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse - til gavn for de unge og for hele samfundet," siger Katja Munch Thorsen. 

Formålet med Det Nationale Dialogforum er ifølge ministeriets hjemmeside: ”at skabe en dynamisk ramme for en åben og gennemsigtig dialog med interessenter på vejledningsområdet.”  I forummet kan medlemmerne fremsætte vurderinger, synspunkter og anbefalinger, ligesom de kan afprøve ideer og dermed være aktive medspillere i den fortsatte udvikling. Forummet skal blandt andet bidrage til øget sammenhæng, koordinering og kvalitetsudvikling i vejledningen.

Rådet består af ca. 25 medlemmer og formandskabet er ud over Katja Munch Thorsen, Centerleder Noemi Katznelson fra Aalborg Universitet og Mie Hovmark, som er formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation