Jørgen Thorslund midlertidig forskningschef

UCC har indgået en aftale med Jørgen Thorslund om en midlertidig ansættelse som forskningschef i UCC

​Jørgen Thorslund er dr. phil. og ansættes i perioden fra 1. juni til 31. december 2016. Jørgen Thorslund kommer fra en stilling som Forsknings- og udviklingsdirektør i UC Lillebælt.

Der forestår mange forandringer og store procesopgaver i den nærmeste fremtid, som udover flytningen til Campus Carlsberg omfatter udviklingen af en ny forskningsstrategi samt arbejdet med at udfolde og understøtte de faglige miljøer og forskningsaktiviteternes organisation. Dette er baggrunden for, at UCC i første omgang har valgt denne midlertidige løsning.

Med Jørgen Thorslund kan UCC fortsætte arbejdet med at opbygge en sammenhængende forskningskapacitet i UCC, hvor de opnåede kvaliteter og resultater bliver en ressource i den fremtidige organisering i sammenhæng med uddannelserne.

Jørgen Thorslund vil med reference til dekan Tove Hvid varetage den daglige ledelse af forskningsafdelingen. Tove Hvid varetager den daglige ledelse af forskningsafdelingen.

”Jeg er rigtig glad for, at Jørgen har sagt ja til opgaven i UCC. Jeg er helt overbevist om, at Jørgen har de rette kompetencer til at understøtte udviklingsopgaverne for UCC’s forskningsindsats”.

Jørgen Thorslund kender UCC fra hans mange centrale hverv og positioner i sektoren, men også fra sin tid som udviklingschef i CVU Storkøbenhavn. Jørgen Thorslund deltog bl.a. aktivt i arbejdet med etableringen af UCC. Jørgen Thorslund fortsætter parallelt med sin ansættelse i UCC en række eksterne hverv i bl.a. NOKUT – Den norske akkrediteringsinstitution.

Det skal samtidig fremhæves, at Simon Simonsen fortsætter sin konstituering som forskningsleder i forskningsafdelingen frem til d. 31. december 2016, hvilket indebærer, at han er souschef med personaleledelse for forskningsafdelingen og stedfortræder for forskningschef Jørgen Thorslund. Desuden leder Simon fortsat forskningsprogrammet Sundhed og Krop.