Interview med Københavns Professionshøjskoles nye rektor

Når Stefan Hermann møder på arbejde 1. marts, er han fra den ene dag til den anden rektor for fire grunduddannelser mere og dobbelt så mange studerende og medarbejdere. Her deler rektor for den nye Københavns Professionshøjskole sine tanker om fusionen, om vilkårene for at lave uddannelse og meget mere.

Stefan Hermann

“Professionelle som vores lærere, pædagoger, sundhedsfaglige, sagsbehandlere m.fl. er rygraden i velfærdssamfundet.” Det mener Stefan Hermann, der pr. 1.3.2018 er rektor for den nye Københavns Professionshøjskole, som efter fusionen mellem UCC og Metropol bliver den tredjestørste uddannelsesinstitution i hovedstadsregionen.

En ny begyndelse giver anledning til at bede rektor for det hele give sit syn på meningen med en fusion, på udsigten til at blive ansvarlig for Danmarks største uddannelse, pædagoguddannelsen, på det uddannelsespolitiske landskab og på professionernes rolle i det hele taget: 
   
“Engang sagde journalisten Jens Gaardbo til mig: “Jamen, I er jo dem, der tænder lyset og slukker det igen!” Det er sådan et fint billede: Jordemoderen ved fødslen og sygeplejersken, som folk måske møder en dag på hospice. Det, at vi er der for alle borgere: Når de er børn, når de er syge, når de er blevet ældre, når de er unge i skolen. Det er det, jeg mener med at være rygraden i samfundet,” siger Stefan Hermann og breder billedet ud:
 
“Den store, brede indsats fra de fagprofessionelle glemmer vi nogle gange, fordi vi kalder det ‘offentlig service’. Det er derude i det hav, at jeg ser det uddannelsespolitiske projekt for Københavns Professionshøjskole. Det, der handler om gennem vores arbejde at myndiggøre de professionelle og sige til dem, at de kan ranke ryggen og være stolte af deres arbejde.”

Bland jer i mit arbejde!

Den ene halvdel af den sammenbragte familie kender allerede deres rektor, mens Stefan Hermann for den anden halvdel er den nye mand ved rorpinden. Stefan Hermann har en overordnet opfordring til alle medarbejdere på Københavns Professionshøjskole:
 
“Bland jer i mit arbejde! Jeg vil rigtig gerne høre, hvad I har af forslag. Jeg har en ambition om, at vi i Københavns Professionshøjskole skal samarbejde på kryds og tværs med højt til loftet - ånden skal være fri, mens vi løfter i flok, når vi løser opgaverne og målrettet går efter resultater.”
 
“Og så kunne jeg godt tænke mig, at Københavns Professionshøjskole med rank ryg og ydmyghed bliver toneangivende på, jeg vil næsten sige, ‘kunsten at undervise’.” 
 
“Future Classroom Teacher kunne måske være et eksempel på, at vi faktisk prøver at sætte nye standarder. Arbejdet med studieintensitet på Metropol hidtil kunne måske være et andet eksempel. Vi behøver ikke altid tage til USA for at se, hvordan man gør.”

Ingers børnehave

Noget af det nye for Stefan Hermann er, at han nu også får ansvar for den store pædagoguddannelse. Med vanlig ambition om at få mere end almindeligt ud af alting, som de skrev om “Hr. Uddannelse” i et interview i Politiken i foråret 2017, så har han selvfølgelig researchet på sagen i flere retninger:
 
“Hvis man tager alle pædagogstuderende, inkl. pædagogiske assistenter og studerende til meritpædagog, så svarer det vel til 75 % af alle dem, der går på RUC! Nemlig knap 7.000 – på RUC går der ca. 8.800. Det siger noget om, hvor stort pædagogfeltet er. Samtidig er det den uddannelse i Danmark, der får flest førsteprioriteter, når de unge søger ind. Og det siger noget om lysten til at blive pædagog.” 
 
Det professionelle engagement møder Stefan Hermann selv dagligt, når han følger sin yngste datter, Inger på fire år, i børnehave - en udflytterbørnehave i Lynge:
 
“I Ingers børnehave ser jeg et lillebitte stykke af en utopi realiseret hver dag. Den handler om, hvordan vi gerne vil have, at børn skal have det – aktiviteter med naturen, krop og bevægelse og sprog i en god kombination af systematik og frihed. Og det har vi en aktie i! For mange pædagoger er uddannede på UCC. Det er da fantastisk!” 

Det lange seje træk 

Stefan Hermann fremhæver den oplagte fælles arbejdsplatform, der er mellem lærer- og pædagoguddannelsen på skole- og fritidsområdet. Den vil han gerne bidrage til at dyrke. Men han ser samtidig, at pædagoguddannelsen har behov for at blive styrket over for omverdenen:  
 
“Mange vil spørge: hvorfor hælde en masse penge i en pædagoguddannelse, hvis de alligevel kommer ud til besparelser og til ledere, der ikke ved, hvordan de skal vedligeholde fagligheden? Så vi er nødt til at have kommunerne og lederne med. Og naturligvis og frem for alt BUPL, FOA og SL – det kræver en bred alliance at styrke det pædagogiske felt. Det er ikke et quick fix – det er det lange seje træk. Men så tror jeg også, at man kan løfte dagtilbudsområdet fra low til high politics inden for et årti,” siger Stefan Hermann og peger på, at der er stigende politisk opmærksomhed: Der er bl.a. sat 20 mio. kr. af til forskning i tidlig indsats, en dagtilbudsreform er under implementering og fonde og andre vigtige interessenter har lanceret et Småbørnsløfte. 

Fusion - og hvad så?

Når alle UCC’s og Metropols uddannelser nu kommer under én stor hat i Københavns Professionshøjskole, hvordan kan det at fusionere så rent faktisk blive en gevinst for uddannelserne, vil mange sikkert spørge. 
 
“Sammen kan vi langt bedre udvikle uddannelse og undervisning, særligt når det handler om at gå på tværs – pædagoger og lærere, pædagoger og socialrådgivere ... you name it. Alle tværgående udfordringer – digitalisering så folk bliver kloge, kritiske it-brugere, forskning og udvikling ind i uddannelserne som et solidt videngrundlag for alle studerende og professionelle.”
 
“Ikke mindst når det handler om det borgernære sundhedsvæsen, patienter i overgange mellem indlæggelse og rehabilitering – dér har Københavns Professionshøjskole mange gode eksempler på, at tværprofessionelt samarbejde ikke hæmmer de professionelle i deres faglighed – det fremmer fagligheden. De oplever at blive mere fys, mere ergo, når de lærer at arbejde sammen. Men kun når vi gør det godt vel at mærke.”
 
“Men en fusion er enormt hårdt arbejde. Det er ikke bare sådan fase 1, 2, 3 og 4, og så kører alt. Men for mig at se har de to medarbejdergrupper fra UCC og Metropol meget at give hinanden. Vi er bragt sammen af samme indsats og idealer, der knytter sig til hinanden: Jeg tror ikke, der er nogen, der ikke kerer sig om uddannelse, undervisning og unge mennesker, uanset om de underviser, fungerer i bygningsdriften eller arbejder med it.” 

Stor, stærk og synlig

Københavns Professionshøjskole bliver med 20.000 studerende, knap 2.000 medarbejdere og 21 grunduddannelser næsten dobbelt så stor som UCC og Metropol hver især – et klassisk fusionsspørgsmål må være om dobbelt så stort er dobbelt så godt? 
 
“Nej, selvfølgelig bliver det ikke dobbelt så godt, men en del af gevinsten er historien om, at i København er du som uddannelsesinstitution nødt til at være stor, stærk og synlig,” forklarer Stefan Hermann:
 
“Det handler om at være stærk i forhold til de unges skiftende søgemønstre, en stram økonomisk politik, en buldrende konkurrence på videreuddannelser og eksterne finansieringskilder, der stiller virkeligt høje krav. Jeg kommer til at arbejde benhårdt i forhold til de politiske dagsordner for at stoppe de nedadgående bevillinger til uddannelse – og arbejde for at hjemtage mere, klog ekstern finansiering.” 
 
“Vi er faktisk kommet langt på mange fronter, men kors hvor kræver det mange ressourcer,” siger Stefan Hermann.

En ny begyndelse 

Hvad glæder rektoren sig så allermest til i første omgang? “Sådan helt banalt glæder jeg mig enormt meget til at møde op på Humletorvet på Campus Carlsberg og tænke, at det her er også min arbejdsplads! Cykelruten på vej til arbejde, træde ind i et for mig nyt sted, et nyt fællesskab – det er sådan helt sanseligt symbolsk markeringen af, at nu træder jeg ind i Københavns Professionshøjskole.” 
 
“Og så glæder jeg mig til, at vi får landet organisationen. For sådan får vi minimeret en masse usikkerhed – lige nu er der både forventning og usikkerhed, det er jeg klar over. Så jeg glæder mig til, at vi får sat nogle linjeflag og kridtet den bane op, som folk så skal ind at spille på. Og det, håber jeg, de glæder sig til!”

Kort om Stefan Hermann

  • 46 år, cand.scient.pol.
  • Pr. 1. marts 2018 rektor for Københavns Professionshøjskole
  • Siden 2008 rektor for Professionshøjskolen Metropol
  • Fra 2005-2008 vicedirektør på kunstmuseet Arken i Ishøj
  • Forfatter til en række artikler og bøger om skole, pædagogik og uddannelse, bl.a. 'Hvor står kampen om dannelsen?' fra 2016
  • Formand for Danske Professionshøjskolers rektorkollegium
  • Født i København, opvokset i Skive.
  • Tidligere elitehåndboldspiller

Modtag Nyt fra UCC

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.