Grønt Flag til Campus Carlsberg

Grønt Flag 2017
Campus Carlsberg er det første campus i Danmark, der bliver certificeret ”Grønt Flag Grøn Campus”

Nyhed fra grøntflag.dk 6. september 2017

Friluftsrådet overrakte mandag den 5. september det første Grønne Flag til UCC for deres miljømæssige og pædagogiske arbejde med miljøundervisningsprogrammet Grønt Flag Grøn Campus i det forgangne studieår på Campus Carlsberg .

Vision er, at UCC skal udgøre et forbillede for uddannelse i bæredygtig udvikling og være en inspiration for grøn udvikling i dagtilbud, skoler og andre pædagogiske institutioner. Missionen er at skabe bæredygtig udvikling på campus både i et uddannelsesperspektiv og et hverdagsperspektiv, hvilket er en kontinuerlig proces, som de har i gangsat og som Friluftsrådet ser frem til at følge og understøtte i årene, der kommer.

Drivkraften bag deres grønne indsats er et tværprofessionelt, positivt og grønt forum for studerende, undervisere, forskere og andre medarbejdere i UCC, og deres indsats har bl.a. været drevet af deres grønne råd og de studerendes nye initiativ ”Bæredygtige studerende”.

Campus Carlsberg opfylder alle energikrav til et moderne byggeri, og det er meget positivt at se, at de efter indflytningen undersøger, hvordan deres daglige vaner i det nye campus løbende kan gøres mere miljøvenlige. Af de indsatser, de har gennemført på campus, kan bl.a. nævnes events for at synliggøre og fejre starten på Grøn Campus, deres indsats for mere kildesortering bl.a. til papir og pant, opsætning af motionscykler, der kan genere strøm og opsætning af bistader på campus.

Af pædagogiske indsatser kan nævnes, at de i løbet af det forgangne studieår udført alsidig miljøundervisning og uddannelse for bæredygtig udvikling på højt fagligt niveau. Indsatsen har primært været gennemført på pædagoguddannelsen, og de er ved at finde formen for at føre dette ud bredere på UCC's uddannelser, således at deres bæredygtige indsats også får et mere tværfagligt og tværprofessionelt sigte.

Campus Carlsberg har således indfriet både de internationale og de nationale kriterier for at være ”Grønt Flag Grøn Campus”. De internationale kriterier i Eco-Campus-programmet er bestemt af den internationale NGO Foundation for Environmental Education (FEE) og de nationale kriterier er bestemt af Friluftsrådet.

Læs mere