Videnformidlingsdag for sjette gang på UCC

Genvej til Viden 2016
I torsdags lagde Campus Carlsberg hus til sjette udgave af Genvej til Viden, der er UCC's store videnformidlingsdag, hvor medarbejdere og studerende har mulighed for at blive opdateret på en lang række aktuelle forskningsprojekter i UCC.

I torsdags dannede Campus Carlsberg for første gange rammen om Genvej til Viden, der i år havde temaet 'Sammen er vi klogere'. 

Dagen startede med fire gode eksempler på den styrke, der ligger i, at man i UCC kan bruge hinanden, når der skal udvikles viden og viden skal sættes i spil i praksis. Styrken ligger i koblingen mellem forskning, uddannelse og praksis, og de præsenterede forskningsprojekter illustrerede alle fire, hvordan den kobling skabes, når forskere, undervisere, konsulenter og i nogle tilfælde også studerende arbejder sammen.

Karen Stølen, lektor på sygeplejerskeuddannelsen, fortalte sammen med ph.d.-studerende Christel Halvor Trøstrup om deres projekt 'Natur og coaching fremmer kræftramte pars livskvalitet'. Karen Stølen fortalte bl.a., hvordan hun oplevede forskningsprojektet, som "en god trædesten i det ellers lidt ujævne og snublende landskab, der kan være mellem forskning, grunduddannelse og praksis."

Hun lagde vægt på, at projektet tilfører hendes daglige undervisningspraksis noget, samtidig med, at hun med sit kendskab til praksis og den nødvendige nye viden inden for sin profession kan tilføre noget til forskningsprojektet. Hun har også inddraget Christel Halvor Trøstrup i sin undervisning. Det har bl.a. ført til et samarbejde med en gruppe studerende, hvis projekt nu er kommet med på litteraturlisten på sygeplejeuddannelsens 1. semester som et eksempel på, hvordan studerende kan arbejde med sygeplejeteori med afsæt i et konkret forskningsprojekt. 

Data, iPads og skolepædagoger

Blandt formiddagens øvrige oplægsholdere var ph.d. Vibeke Schrøder og lektor Steen Søndergaard, der fortalte og ikke mindst viste film om deres projekt 'Digitale redskaber inspirerer til leg, læring og fællesskaber'.

Lektor Hanne Marcher og lektor Pernille Hansen fortalte, hvordan skoleledelser kan blive klogere på deres arbejde ved at bruge data som et redskab med afsæt i deres projekt 'Læringscentreret skoleledelse med brug af data'.

Endelig præsenterede ph.d. Ditte Tofteng og adjunkt Lisbeth Madsen deres projekt 'Pædagogen i skolen - status og udsyn' – hvor en af pointerne var, at et tættere og bedre samarbejde mellem lærer og pædagog i skolen skal starte allerede i uddannelsen – og her har UCC et stærkt kort på hånden.

Efter oplæggene blev der skudt gang i to runder workshops, hvor det var muligt at få tanket viden op, dele viden og debattere. Der var bl.a. workshops om socialpædagogisk arbejde med unge, udsatte børn 0-6 år, udvikling af pædagoguddannelsen og sygepleje og patientinddragelse.