Fremtidens pædagoger skal være vejvisere til Danmarks historie

Knogler og kridtpiber fra byens undergrund gør børn kloge på historien. Det er tanken bag projektet ’For gamle dage siden’, hvor Københavns Museum samarbejder med UCC om at gøre Danmarks historie aktuel for de 0-6-årige. De første 90 pædagogstuderende er startet på forløbet i oktober.

Børn på museum
Fotograf Julie Blicher Trojaborg

Børnehave- og vuggestuebørn skal have fingrene i knogler, potteskår og skosåler fra Københavns undergrund. 

”Arkæologiske hverdagsgenstande gør vores historie konkret og til at føle på. Det kræver ingen læsefærdigheder, men et åbent sanseapparat. Det gør selv de yngste børn i stand til at opleve, hvordan vi alle sætter spor og er historiske væsner,” siger Sidsel Kirk, undervisningsansvarlig på Københavns Museum. 

Sammen med Professionshøjskolen UCC har Københavns Museum taget initiativ til ’For gamle dage siden’ – det første projekt i et flerårigt partnerskab, som skal støtte kommende pædagoger i at bruge materiel kulturarv, arkæologi og museer i deres arbejde med 0-6-årige i dagtilbud. De første 90 studerende startede på forløbet i oktober og afslutter det i maj 2017.

”Det handler om at gøre børn bevidste om, at vi mennesker alle er vigtige, sætter spor og er med til at påvirke store forandringer som forurening og social ulighed – eller modarbejde disse forandringer,” siger Benedicta Pécseli, lektor på Pædagoguddannelsen UCC.

I projektet samarbejder museets fagfolk og de studerende om formidlingen til de 0-6-årige. De studerende skriver en teoretisk opgave og omsætter i deres praktik den nye viden om arkæologi og museumsformidling til konkrete aktiviteter med børnene. Det betyder, at en lang række daginstitutioner i og uden for København får erfaring med at arbejde med arkæologi i børnehøjde.

I 2018 genåbner Københavns Museum i historiske bygninger i Stormgade og vil her få mulighed for at fortælle endnu mere af hovedstadens historie og invitere borgerne med bag kulisserne i for eksempel det arkæologiske værksted. Det arbejde skal de pædagogstuderende være med til at kvalificere i forhold til de små museumsbesøgende.

”Vi har en del erfaring med at formidle til skolebørn og ungdomsuddannelser, men ikke de yngste børn. De pædagogstuderende kan hjælpe os med at kvalificere vores tilbud til vuggestuer og børnehaver. Hvordan arkæologi kan gøre historien nærværende på en sanselig og visuel måde, og i det hele taget hvordan vi som museum kan blive en naturlig del af det pædagogiske arbejde i daginstitutioner, siger Sidsel Kirk.

”Det er en enestående chance for UCC-studerende at få lov til at deltage i noget af blivende karakter, som får betydning for det ny Københavns Museum,” siger Benedicta Pécseli.

Projektet ’For gamle dage siden’ er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen med 354.000 kr. som led i styrelsens satsning på nyskabende formidling af Danmarks historie til børn og unge. Styrelsen har i sin støtte lagt vægt på, at børn og unge bliver inddraget allerede i definitions- og udviklingsfasen af projekterne.

Læs mere på Københavns Museum