Første lærebog målrettet specialiseringen i social- og specialpædagogik

I 2014 blev de to specialiseringer social- og specialpædagogik på pædagoguddannelsen lagt sammen til én. Nu kommer den første lærebog, der er tilpasset ændringerne og binder de to områder sammen og sætter spot på deres fællestræk.

Forskningsprogramleder og ph.d. Vibe Larsen og lektor Gitte Lyng Rasmussen, begge UCC, har redigeret bogen, der adskiller sig fra andre lærebøger ved, at den ikke alene er skrevet af forskere og undervisere, men også indeholder bidrag fra praktikere og brugere med mangeårig erfaring inden for det social- og specialpædagogiske felt. Fra UCC har også adjunkt, ph.d. Mette Bladt, lektor Tim Vikær Andersen og lektor Eva Rose Rechnagel bidraget.

De problemstillinger, pædagoger kan støde på i arbejdet med børn, unge og voksne med sociale, fysiske eller psykiske vanskeligheder, rummer en kompleksitet, som går på tværs af de social- og specialpædagogiske felter. Social- og specialpædagogik i teori og praksis handler om vigtigheden i at kunne anlægge forskellige perspektiver, om forskellige forståelsesformer og ikke mindst om, hvor vigtigt det gode møde mellem mennesker er. Sproget er letlæst, og opbygningen enkel – først teori, så praksis – fordi den studerende dermed får den bedste indføring i emnet.

Både teori- og praksisdelen beskæftiger sig med fagets tre overordnede målgrupper:

  • Børn og unge med særlige behov
  • Mennesker med sociale vanskeligheder
  • Mennesker med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser.

Bogen giver ikke et entydigt svar på, hvad social- og specialpædagogik er eller bør være – hverken hver for sig eller sammen. Den lægger op til en diskussion af det pædagogiske arbejde inden for området samt til en faglig og kritisk diskussion af, hvad fagområdets opgave og funktion fremadrettet skal være.

Social- og specialpædagogik

Social- og specialpædagogik i teori og praksis

"Det er sjældent, jeg har været så begejstret for en ny bog, som jeg er for denne. Den får i den grad sat fokus på nødvendigheden af refleksion og anerkendelse inden for faget." - Dorthe Skovborg

 

Af

Vibe Larsen og Gitte Lyng Rasmussen (red.)

Forskningssatsning

I UCC's forskningssatsning 'Socialpædagogik på specialområdet' er der fokus på den socialpædagogiske praksis i arbejdet med børn, unge og voksne med særlige vanskeligheder, fx fysiske eller psykiske vanskeligheder.

Læs mere om forskningen

Modtag Nyt fra UCC

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.