Forskning: Fire grunde til lærerflugt fra folkeskolen

Mens folkeskolen er forandret, vælger unge stadig læreruddannelsen af de samme årsager som af for 30 år siden. Men et nyt forskningsprojekt viser, at de håb og idealer, de unge kommer med, ikke bliver indfriet i nutidens folkeskole.

Uddrag af artikel fra folkeskolen.dk 30. september 2016

Hvad er en lærer? Og når vi kan se, at mange lærere vælger ikke at arbejde som lærere - hvad stiller vi så op med folkeskolen?

Det var store spørgsmål, som Tove Hvid Persson, der er uddannelsesdirektør på professionshøjskolen UCC, havde med på workshoppen "Hvad er en lærer", der var en del af en pædagogisk konference, som Foreningen af Folkehøjskoler, Center for Ungdomsforskning og  Danmarks Lærerforening holdt onsdag i København. 

En forskergruppe fra UCC har undersøgt læreres bevæggrunde for at søge væk fra folkeskolen.

"Lærerne stopper i folkeskolen, når tilliden er væk", sagde Tove Hvid Persson i sin gennemgang af den endnu ikke offentliggjorte undersøgelse, der er gennemført af Nana Katrine Vaaben, Pia Rose Böwadt og Rikke Pedersen. Overordnet har forskerne fundet ud af, at der er fire grunde til det tillidstab, der fører til, at lærerne vælger folkeskolen fra:

  1. Forjagede arbejdsmåder
  2. Udefra og oven fra kommende styring
  3. Tidspres og klokkeslæt
  4. Dårlig ledelse

Forjagede arbejdsmåder

Som et eksempel på forjagede arbejdsmåder læste hun en lærerkommentar fra undersøgelsen:

"Tiden til det enkelte barn var efterhånden blevet alt for lille. Jeg oplevede at der ikke var den fornødne plads til relationsarbejdet. Det blev for mig mere og mere fremmedgjort og distanceret, idet børnene skulle puttes i skemaer, måles, vejes, og dokumenteres - tid der gik væk fra børnene, så min forberedelse af undervisningen blev ringere, ligesom kontakten til eleverne og forældrene blev ringere. Det kunne jeg til sidst ikke stå inde for. Jeg måtte gå alt for meget på kompromis med mine værdier".

Lærerne stopper i skolen, fordi de oplever moralsk stress:

"Der er andre eksempler på lærere, der må forlade konflikter for at gå til et møde, gentagende oplevelser af at svigte børn, der har brug for dem, som relationspersoner i folkeskolen", sagde Tove Hvid Persson, og fremhævede at lærerne ikke kan se sig selv eller børnene i øjnene og får dårlig samvittighed.

Udefra og ovenfra kommende styring

Problemerne med 'Udefra og ovenfra kommende styring', blev forklaret også forklaret med et citat fra undersøgelsen:

"Jeg er skiftet til at være efterskolelærer på en skole uden krav om fuld tilstedeværelse, og jeg elsker det. Elsker at have tid til at kunne fordybe mig i min forberedelse, og til at kunne tage de snakke eleverne har så stort brug for, for at trives og vokse til ansvarlige voksne. Det er sådan, det burde være at være lærer i folkeskolen!"

Tove Hvid Persson fortalte, at det professionelle råderum er indskrænket, og lærerne oplever, at arbejdet er blevet til ren rutine og at det er blevet mekaniseret.

"Det der ikke kan puttes ind i skemaet, det der opstår spontant, ikke kan styres eller planlægges, har lærerne ikke længere mulighed, fortæller de lærere, der er stoppet i folkeskolen", sagde Tove Hvid Persson.

Læs hele artiklen