Filmpremiere: Det skaber ny viden at lave film i daginstitutioner

Filmpremiere leg
Der var fuldt hus, da UCC i går inviterede til filmpremiere og debat om legekultur og pædagogik i daginstitutioner.

”Leg er det centrale udgangspunkt for børns udvikling. Og legen dør, hvis de voksne blander sig på den forkerte måde.” Sådan sagde forsker i UCC, Søren Smidt, da der i går var premiere på filmen ’Børn og leg – om legekultur og pædagogik’. I filmen, der er blevet til i samarbejde mellem Søren Smidt og UCC’s videoproducer Svend Rossen, følger man børnene i blandt andet vild tumleleg og på børnehavens legeplads, og børnene fortæller om, hvordan man får lov at være med i en leg. I filmen oplever man også, hvordan pædagogerne arbejder i forhold til børnenes leg.

Cirka 170 mennesker var mødt op til filmpremieren, der også bød på oplæg og debat. UCC’s forskningschef Martin Bayer bød velkommen og pegede på, at film giver gode muligheder for at formidle forskning meget bredere. Derefter fortalte Svend Rossen om de muligheder, det giver at tage videokameraet med ud i vuggestuer og børnehaver. ”Film er et godt medie til at fange børns mimik og kropssprog og skildre pædagogernes tavse viden. Selve det at lave filmen skaber ny viden – bl.a. når vi interviewer børn og kan høre, hvad de lægger vægt på,” sagde Svend Rossen. I filmen kan man bl.a. høre, at legen for børnene især er en måde at blive venner på.  

Filmpremiere leg
Videoproducer Svend Rossen

Pædagogens afbrydelse er ”bare reklamer”

Børneforsker Erik Sigsgaard var næste taler. Han fortalte om den udvikling, han har set i daginstitutioner siden den daværende regering i 2003 vedtog, at der skulle være læreplaner i daginstitutioner. Alt for ofte bliver det at lege til ’skal lege’, og der er kommet alt for meget voksenkontrol og for mange lukkede døre i de senere år, sagde han. Tidligere oplevede han også børnehaver, hvor børnene kunne gå ud at lege, når de ville, men det har ændret sig. ”I dag skal børn ud at lege mellem 12 og 14 – det har danske børn nemlig utrolig godt af,” sagde han, og hele salen grinede. Han fortalte også om børn, der hoppede og hoppede, men blev afbrudt af en voksen, der ville have dem til noget andet. Det fik en 5-årig dreng til at forklare de andre børn, at ”det bare var reklamer” – pædagogens afbrydelse var bare noget, der skulle overstås, før børnene kunne lege videre.

Filmpremiere leg
Børneforsker Erik Sigsgaard

Pædagogen med ind i legen

Søren Smidt afsluttede aftenen. ”Leg er ikke bare pussenusse. Det kan godt være voldsomt og svine, og man kan som voksen godt have lyst til at gribe ind og styre,” sagde han bl.a. og understregede, hvor vigtigt det er, at der er plads til leg i daginstitutionerne. Pædagogerne må dog også meget gerne være med. De kan både observere, hjælpe til eller deltage i legen. I filmen er der for eksempel en pædagog, som går ind og er mor i en leg for at understøtte, at et barn, der er lidt udenfor, kommer med ind i legen. Søren Smidt pegede også på, at det er vigtigt at fortælle børn, at deres leg er vigtig. Og der ligger en vigtig opgave i at indrette daginstitutionen, så der er plads til mange forskellige former for leg.

Til sidst var der mulighed for spørgsmål og kommentarer, og der blev bl.a. sat fokus på, hvordan man kan samarbejde med forældrene om deres børns leg. En pædagog fra en af de institutioner, hvor der er filmet, sluttede aftenen af med at sige: ”Jeg har i mange år som pædagog forsøgt at formidle legens betydning til forældrene. Da vi viste filmen på et forældremøde, oplevede jeg, at forældrene fik en helt anden forståelse for, at det ikke bare er leg. De er begejstrede, når vi tager på ture eller laver andre aktiviteter, men nu har de fået mere fokus på, at legen er central.”

Fotos: Asger Hunov/UCC