Fem gode råd til arbejdet med køn i dagtilbud

Anette Erlandson Pedersen fra UCC’s videreuddannelse giver her fem gode råd til at komme i gang med pædagogisk arbejde med køn, mangfoldighed og lige deltagelsesmuligheder.

1. Fordeling af opgaver
Drøft, hvordan du og dine kolleger repræsenterer og er rollemodeller for forskellige former for ’kvindelighed’ og ’mandlighed’. Undersøg fx, hvilke opgaver I hver især ofte tager jer af, hvordan I fordeler opgaverne, og hvilke forventninger I har til, hvem der tager hvilke opgaver. Tal om, hvordan I kunne fordele opgaverne - fx at trøste, klatre i træer eller tænde bål - på en ny måde for at modificere kønsstereotype holdninger og handlemåder.

2. Forventninger til børnene
Drøft, om I møder drenge og piger med forskellige forventninger, herunder drenge og piger med henholdsvis minoritets- og majoritetsbaggrund. Observer og reflekter over jeres kropssprog, ordvalg og tonevalg over for piger og drenge, fx om drenge bliver rost for at være ’seje og modige” og pigerne ’dygtige og søde’, og om I anvender udtryk som ’drengestreger’ og ’pigefnidder’. Tal om, hvad I anser for ’normalt’ eller ’unormalt’ hos drenge og piger og forhold jer til, hvad det betyder for jeres forventninger til, hvad drenge og piger har lyst til at lave.

3. Leg og relationer
Undersøg, hvilke forestillinger om køn, der kommer til udtryk i børns leg, og hvordan børn bruger kønnet som begrundelse for valg af leg og legerelationer. Hvordan fordeler de fx rollerne i lege såsom far-mor-børn, og er nogle lege ’kun for piger’? Reflekter over, hvordan I selv italesætter lege og legerelationer. Foreslår I fx oftest, at piger kan lege sammen, omtaler I Ida og Jonas som ’kærester’ eller ’kammerater’ og bruger I ord som ’fodbolddrenge’? Hvordan kan I understøtte legerelationer mellem drenge og piger og derved modvirke stereotype forestillinger om legerelationer?

4. Institutionens indretning
Undersøg, hvad der kendetegner indretningen af legeområder, og hvilke forventninger I har til, hvordan piger og drenge bør lege i de forskellige rum. Vær nysgerrige på, hvordan piger og drenge bruger legeområder, og om der er områder, hvor børn via mere eller mindre udtalte regler udelukkes med begrundelse i deres køn, fx dukkekrogen eller tumlerummet, ’hvor drengene kan lege vildt’. Spørg børnene, hvordan de oplever rummene, hvor de kan lide/ikke lide at være og hvorfor. Hvordan kan I bryde med stereotype forventninger til lege og indretning?

5. Sange og fortællinger
Undersøg, hvilke forestillinger der er repræsenteret i institutionens bøger, udsmykning, sange, osv. Drøft, hvilke stereotype forestillinger om drenge og piger der kommer til udtryk. Hvor ofte er drenge eller piger hovedpersonen, hvem er modig, eventyrlysten eller forsigtig? Eksperimentér med at lave fortolkninger af sange og fortællinger, hvor I ændrer hovedpersonens køn og familieformer og inviter børnene til at lege med i disse fortolkninger. Tal med børnene om, hvordan både piger og drenge kan være søde, stærke og forsigtige, og hvordan familier kan se ud på mange måder.

Om Anette Erlandson Pedersen
Anette er adjunkt i UCC’s videreuddannelse og undervisningsansvarlig på kurser om køn og ligestilling i børnehøjde. Anette har været tovholder på modulet ’Køn, seksualitet og mangfoldighed’, som siden 2014 har været en fast del af alle landets pædagoguddannelser. 

Køn og ligestilling i børnehøjde

Tag et kursus, som handler om de kønskonstruktioner, der kendetegner dagtilbudsområdet anno 2017. Vi giver en kort indføring i den nyeste viden om køn i børnehøjde.