Fælles kurs for 1.000 ansatte i Egedal

Med støtte fra A.P. Møller fonden sender Egedal Kommune cirka 1.000 lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere fra kommunens skoler på uddannelse i inklusion over de næste to år. UCC står for uddannelsen.

Egedal Kommune har netop iværksat en massiv satsning på videreuddannelse i inklusion på kommunens skoler med projektet "Læring og trivsel i inkluderende læringsmiljøer". De kommende to år skal 33 hold af Egedals lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere på skolebænken på tværs af faggrupper og skoler.

Målet med uddannelsen er, at medarbejderne får flere handlemuligheder til at understøtte alle elevers læring, trivsel og inklusion. En fælles viden om systemiske, narrative og kognitive teorier og metoder skal understøtte samarbejdet mellem fx pædagoger og lærere, fortæller UCC’s udviklingskonsulent Rasmus Bendtsen:

”Den bærende tanke er, at faggrupperne skal arbejde sammen og derfor også deltage i samme uddannelse og udviklingsprojekter for at udvikle et fælles sprog,” siger han.

Høj transferværdi

Uddannelsen består af en vekselvirkning mellem seks uddannelsesdage og mellemliggende besøg i hinandens praksis.

”Uddannelsen er særligt tilrettelagt med henblik på at sikre transfer mellem uddannelse og arbejde, så deltagernes nye viden og færdigheder bringes i spil og får effekt i skolernes praksis efterfølgende. Det er ikke godt nok, at uddannelsen er ’spændende’. Forskning viser, at effekten bliver større ved vekslen mellem teori og praktiske øvelser, når man bruger cases ”hjemmefra” og arbejder med problemstillinger, man konkret står i,” forklarer Rasmus Bendtsen.

Som supplement får 64 udvalgte lærere og pædagoger tilbud om et pædagogisk diplommodul i pædagogisk psykologi, mens alle ledere får 36 timers inklusionskursus med fokus på at støtte op om medarbejdernes kompetenceudvikling før, under og efter uddannelsen.

Egedal Kommune har fået tilsagn om støtte på 2,5 mio. kr. til det toårige inklusionsprojekt fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål.

Mere om inklusion

Arbejdet med inklusion kan tage udgangspunkt i en konkret problemstilling i en klasse eller på en skole. Der kan være tale om angste eller udadreagerende børn eller de såkaldte ”diagnosebørn”, som skal inkluderes.

Læs om UCC's tilbud inden for inklusion

LÆR