Debat: Et sundhedssystem i verdensklasse kræver efteruddannelse

Sundhedsstuderende på Campus Nord
"Der er behov for, at kommuner og de enkelte sundhedstilbud investerer i deres medarbejderes kompetenceudvikling. Men der er også brug for, at politikerne på Christiansborg prioriterer økonomiske rammer, der gør det muligt at sende landets sundhedsprofessionelle på videreuddannelse," lyder det bl.a. fra programleder Liselotte Braarup Larsen fra UCC Campus Nordsjælland i et debatindlæg d. 4. november i Frederiksborg Amts Avis.

I en ny undersøgelse blandt cirka 1.000 ledere af bl.a. sygeplejersker, lærere og pædagoger svarer 42 procent, at manglende videreuddannelse af deres medarbejdere har ført til dårligere kvalitet i velfærdsydelserne. Ifølge undersøgelsen fra hovedorganisationen FTF mener over halvdelen af lederne, at medarbejderne mangler kompetencer for at kunne klare fremtidens opgaver. De svarer også, at årsagerne til den utilstrækkelige opkvalificering bl.a. er for få midler, og at de ansatte har for travlt.

Campus Nordsjælland er storleverandør af velfærdsuddannelse i Nordsjælland. Vi uddanner sygeplejersker, fysioterapeuter og psykomotoriske terapeuter, men står også for diplomuddannelser, kortere kurser og skræddersyede forløb til kommuner og hospitaler.

Opkvalificering af dem der behandler og plejer borgerne
Vi kan konstatere, at man mange steder i sundhedssektoren i Nordsjælland prioriterer videreuddannelse højt og sikrer, at de fagprofessionelle, der behandler og plejer borgerne, hele tiden får den nødvendige opkvalificering. Men samtidig tyder FTF-undersøgelsen på et efterslæb nogle steder. En rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut fra i år peger også på, at antallet af danskere med videregående uddannelser, der tager offentligt godkendt efter- og videreuddannelse, har stået stille de sidste 10 år.

De mange forandringer i form af omstruktureringer og reformer skaber et stigende behov for videreuddannelse. Oveni giver nye digitale teknologier i sig selv et behov for opkvalificering, så velfærdssamfundet kan høste det store potentiale, de rummer inden for sundhed, men selvfølgelig også pædagogik og undervisning. Fremtidens velfærdssamfund kalder generelt på nytænkning og samarbejde på tværs af faggrupper og sektorer.

Økonomiske rammer til videreuddannelse
Høj kvalitet i opgaveløsningen ude blandt borgerne forudsætter, at sygeplejersker og andre vigtige sundhedsprofessionelle  har en god grunduddannelse, men også, at de løbende får ny viden, metoder og redskaber til gavn for borgere i alle aldre.

Der er behov for, at kommuner og de enkelte sundhedstilbud investerer i deres medarbejderes fortsatte kompetenceudvikling. Men der er også brug for, at politikerne på Christiansborg prioriterer økonomiske rammer, der gør det muligt at sende landets sundhedsprofessionelle på videreuddannelse, så vi fortsat kan have et sundhedssystem i verdensklasse. På Campus Nordsjælland samarbejder vi allerede tæt om opgaven med store dele af sundhedssektoren i Nordsjælland og Storkøbenhavn, og vi er klar til et frugtbart, fremadrettet samarbejde dér, hvor der er brug for opkvalificering.