Én bydel, seks virksomheder og 40 studerende lærer af hinanden

Nabohood
Nabohood-projektet skal på én gang udvikle området omkring Carlsberg Byen og give pædagog- og lærerstuderende stærke kompetencer inden for social innovation og tværfagligt samarbejde.

40 lærer- og pædagogstuderende fra Campus Carlsberg sveder i øjeblikket over de faglige udfordringer, de som led i deres uddannelse har fået stillet af lokale virksomheder. Bag Nabohood-projektet, der modtager støtte fra Fonden for Entreprenørskab, står underviserne Ane Kirstine Brandt fra læreruddannelsen og Mikkel Høgsbro fra pædagoguddannelsen. De har allieret sig med seks lokale virksomheder, bl.a. en velgørende vinbutik og en studieboghandel, der alle indgår som partnere i projektet.

”For UCC er det vigtigt, at vores pædagog- og lærerstuderende lærer hinandens fagligheder at kende, så de samarbejder på tværs om at løse udfordringer uden for Campus Carlsberg. Det handler bl.a. om at sætte deres nysgerrighed og faglighed i spil i forhold til lokalområdet. Vi vil gerne være med til at udvikle den nye bydel, samtidig med, at de studerende får kompetencer til sammen med nogen at gøre noget for nogen andre,” siger Mikkel Høgsbro.  

Virksomhed: Vi får nye øjne på det vi laver

En af de virksomheder, der har sagt ja tak til at deltage i Nabohood-projektet, er Vin med Hjerte, en non-profit vinforretning, der køber vin af vinbønder til en fair pris og sender overskuddet tilbage til Afrika i form af byggeri af brønde.

”Det er et spændende projekt, fordi det handler om at styrke lokalområdet og samarbejde med nye parter. Vi er en ny, frivillig forening, der ligger ca. en kilometer fra Campus Carlsberg, og da vi fik chancen for få de studerendes øjne på det, vi laver, så sprang vi selvfølgelig til. Den gruppe, der er tilknyttet os, er meget motiverede og nysgerrige på os og på, hvordan vi kan bruge hinanden til at nå nogle mål. Jeg ved endnu ikke, hvad de studerende er kommet frem til, men det glæder jeg mig til snart at finde ud af,” siger Steffen Bjerre, idémand og formand for Vin med Hjerte.

Studerende: Spændende – og anderledes

Om knap fire år er Josephine Vestmar lærer og kan bl.a. undervise i tysk og engelsk i de store klasser. Hun er glad for, at hun med nabohood-projektet også lærer, hvordan man kan udvikle og gennemføre idéer, der kommer andre til gavn.

”Det er spændende og anderledes end det, vi er vant til fra studiet, fordi vi arbejder på en helt anden måde. Vi får hele tiden fyldt på med metoder til idéudvikling og innovation, og ikke to lektioner ligner hinanden, for vi både maler, skriver, tegner og diskuterer, hvordan vi kan komme frem til et godt produkt i samarbejde med vores virksomhed. Underviserne har også en ny rolle, nemlig som sparringspartnere, der hjælper os undervejs i processen. De har jo heller ikke svaret, for det findes jo ikke endnu, ” siger den 22-årige studerende, hvis gruppe samarbejder med Kihoskh, der udover at være specialkøbmand også gerne vil fungere som en slags forsamlingshus på Vesterbro.

”Vi er stadig i idéfasen, men jeg kan afsløre, at vi ønsker at styrke det sociale liv for de studerende på Campus Carlsberg, som stadig er et nyt sted for os alle,” siger Josephine Vestmar. 

Folkeskolen skal også arbejde med lokalområdet

”De studerende er meget motiverede og bruger alt det, de har lært og mere til, i projektet. Som undervisere sætter vi dem i situationer, der udfordrer dem på nye måder, fordi de sammen skal skabe noget nyt, der som ligger uden for det, vi normalt beskæftiger os med. De kompetencer, de studerende får, kan de bl.a. bruge i forbindelse med skolereformens mål om ’åben skole’, der handler om samarbejde med lokalområdet, fx virksomheder eller sportsforeninger. Der er brug for lærere og pædagoger, der kan skabe noget nyt sammen med andre aktører,” siger Ane Kirstine Brandt.

Den 8. marts præsenterer alle studerende deres idéer over for de seks virksomheder.

Om Nabohood-projektet

  • Cirka 20 lærerstuderende fra faget ’Kristendomskundskab, Livsoplysning og Medborgerskab’ og ca. 20 pædagogstuderende fra modulet ’Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri’ samarbejder i grupper på tværs af uddannelser om at hjælpe en lokal virksomhed i eller omkring Carlsberg Byen.
  • Virksomhederne er: Oxfam IBIS, international hjælpeorganisation med afdeling på Vesterbrogade. Kihoskh, opgraderet købmand på Sønder Boulevard. Bogladen ved Campus Carlsberg. Urban Wine Box, fælles vinkælder og køb og salg af vin i Carlsberg Byen. Baisikeli, cykelbutik på Ingerslevsgade, der bl.a. sikrer uddannelse af cykelmekanikere i Østafrika. Vin med hjerte, frivillig forening i Asger Ryes Gade, hvor overskud af vinsalg bl.a. går til brønde i Afrika.
  • Sidste år kørte projektet som pilotprojekt, hvor pædagog- og lærerstuderende hver for sig arbejdede med bl.a. beboerforeninger og biblioteker. Med udgangspunkt i de gode erfaringer, og efter at alle UCC’s uddannelser flyttede sammen i Campus Carlsberg i efteråret 2016, er projektet udvidet, når det gælder samarbejde på tværs af de to uddannelser og fokus på at arbejde sammen med aktører uden for professionsfeltet.

Modtag Nyt fra UCC

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.