Ekstremt vigtige uddannelser i yderområder

Debatdeltagere i gang med at diskutere uddannelser i yderområder på Folkemødet 2016
Der blev talt om uddannelser som vækstmotorer, to-procent-besparelser og pop-up-uddannelser til lokale arbejdskraftbehov, da folketingspolitikere fra Alternativet, Venstre, Socialdemokraterne og De Konservative debatterede udvikling af uddannelser i yderområder.

Laust Joen Jakobsen, rektor for UCC, svingede taktstokken fredag kl. 16 til debatten om udvikling af uddannelser i yderområderne. Bag arrangementet stod ’Uddannelse på Bornholm’ – et netværk bestående af Bornholms Regionskommune, UCC, Metropol og flere andre uddannelsesinstitutioner på øen. 

Fire folketingspolitikere, nemlig Peter Juel Jensen (Venstre), Christian Rabjerg Madsen (Socialdemokraterne), Anders Rets Johansson (Konservative) og Roger Matthiesen (Alternativet) havde en del at være – stort set - enige om: 1) Uddannelse er helt afgørende for vækst – økonomisk og befolkningsmæssigt - i yderområder. 2) Uddannelser i yderområdet er dyrere at drive end i storbyer, hvor søgningen er stor. 3) Besparelser rammer uddannelser i små byer hårdere.

Uddannelse målrettet spidskompetencer

Laust Joen Jakobsen kickstartede debatten med fortælle om resultaterne af Danske Professionshøjskolers seneste undersøgelse: ”Hvis studerende først har forladt regionen for at studere, kommer de meget vanskeligt tilbage. Hvad gør vi ved det?”

”Uddannelser er ikke meget værd, hvis kvaliteten ikke er høj. De unge må rykke sig lidt efter uddannelse. Derudover kan vi lave pop-up-uddannelser for at mætte en efterspørgsel. I Danmark kan vi ikke have et universitet på hvert et gadehjørne – men nogle steder kan vi have en linje målrettet de lokale spidskompetencer – fødevarer her på Bornholm, fx,” sagde Peter Juel Jensen, der er valgt på øen.

”Tilstedeværelsen af uddannelser er en forudsætning for at skabe vækst. Fx er Designskolen Kolding en vækstmotor i Sydjylland. Det dur ikke at have sorte huller på Danmarkskortet. Man skal ikke kunne vælge alle uddannelser alle vegne, men der sørme skal være ungdoms-, erhvervs- og videregående uddannelser i nærheden,” sagde Christian Rabjerg Madsen.

Anders Rets Johansson er fra Ærø og delte ud af øens erfaringer med at fastholde udviklingen:

”Vi kender alt til skævvredet demografi, når de unge forlader lokalområdet og ikke kommer tilbage. Men man kan godt vende udviklingen. Vi har både gymnasium, HF og videregående uddannelser inden for vores spidskompetencer, fx det maritime område. Det handler bl.a. om at styrke fjernundervisning og andre teknologiske muligheder,” sagde han.

Samarbejde med lokale erhvervsliv

Der blev talt meget om erhvervsuddannelser. Fx om at yderområder klarer sig langt bedre, hvis der er erhvervsuddannelser – og ikke kun uddannelser rettet mod det offentlige - til stede. Det kan sikre væksten i området.

”Uddannelserne skal samarbejde med det lokale erhvervsliv. Se fx på Odsherred, hvor der er oprettet et fødevareakademi. Vi må også se på frafaldet – 45 procent falder fra på erhvervsuddannelserne. Det kræver langt større fokus på de unges personlige og sociale kompetencer, og at underviserne kan arbejde med relationer til eleverne – og så skal vi dyrke innovation og lytte til de lokale ildsjæle” sagde Roger Matthiesen.

Laust JJ

Kontaktperson

Laust Joen Jakobsen
Rektor

E-mail: LJJ@ucc.dk

Telefon: 4189 7007

Invitér en debattør