Digitalt værktøj lærer skoleelever at spotte fake news

SøgSmart er et digitalt værktøj der kan lære elever at skelne mellem skidt og kanel på nettet.
Skolen skal lære børn at forholde sig kritisk til den information, de finder på nettet. Center for Undervisningsmidler på UCC har sammen med Gentofte Centralbibliotek udviklet det første digitale værktøj til informationssøgning i undervisningen. Det hedder SøgSmart og kvalificerer elever i 3.-9. klasse til at finde information, der både er relevant og troværdig.

Mængden af information er eksploderet i det 21. århundrede, og det er en vigtig kompetence at kunne søge efter, vurdere og måske forkaste information. Men selvom børn i dag vokser op med en tablet i den ene hånd og en smartphone i den anden, er det ingen garanti for, at de udvikler evnen til kildekritik og kompetent informationssøgning. 

”Skoleelever har generelt begrænsede søgekompetencer. Det er et problem i en verden, der er så propfuld af information. Hvis de søger efter viden på nettet, både i skolen, men jo også i deres fritid, kan de let komme til at vælge det første hit på Google. Men det er ikke ligegyldigt, hvilke kilder eleverne vælger at bruge, når de skal arbejde med fx havpattedyr eller holocaust,” siger Andres Binggeli, it-didaktisk konsulent på UCC’s Center for Undervisningsmidler, CFU, på Campus Carlsberg.

Han har medvirket til at udvikle SøgSmart, der er det første digitale værktøj, som lærere kan bruge til at opøve elevernes evne til at finde relevant information, hvad enten det er i aviser, databaser, fagbøger, på Youtube eller Facebook eller et helt sjette sted.

Fagligt udbytte og demokratisk deltagelse
Det nye værktøj, der er gratis, er skabt i samarbejde mellem CFU og Danske Centralbiblioteker og har modtaget støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen. Ifølge Andreas Binggeli handler nogle af målene for de obligatoriske fag i skolen om at sætte eleverne i en position, hvor de er kritisk undersøgende og analyserende modtagere af information:

”Så skolen skal altså undervise i kvalificeret informationssøgning. Både fordi elevernes faglige udbytte af undervisningen i høj grad afhænger af det, men også fordi kompetencen til at skelne mellem relevant og irrelevant, troværdig og utroværdig information er en afgørende forudsætning for at deltage og bidrage som borger i et demokratisk samfund,” siger Andreas Binggeli.   

Med SøgSmart introduceres eleverne til en metodisk tilgang, der sætter dem i stand til at arbejde reflekteret med søgeprocessen og de resultater, der kommer ud af søgningerne. Værktøjets elementer passer ind i de forenklede Fælles Mål, hvilket gør det brugbart i de enkelte fag. 

Tværgående færdigheder
”Der manglede et samlet værktøj, som lærerne kan bruge som en integreret del af undervisningen, når børnene fx skal skrive en opgave, deltage i gruppearbejde eller forberede et oplæg. Når eleverne finder information ved hjælp af SøgSmart i dansk, historie, biologi og andre fag, er målet, at de opnår færdigheder, der ikke kun knytter sig til én søgemaskine, database eller medietype, men kan overføres på tværs. Det vigtige er, at børnene får en metodik for informationssøgning, de kan bruge til alle formål og situationer ” siger Andreas Binggeli. 

I første omgang var det Andreas Binggeli og udviklingskonsulent på Gentofte Centralbibliotek Karen Myhre Jensen, der udarbejdede en prototype, der efterfølgende og i samarbejde med Danske Centralbiblioteker og CFU på landsplan, blev videreudviklet og udvidet til at omfatte undervisningen på 3.-9. klassetrin – og som nu ligger klar til brug for alle lærere landet over.

Kort om SøgSmart:

  • Kan anvendes i 3.-9. klasse – og er gratis. 
  • Er progressivt og niveaudelt – i begynder, øvet og ekspert.
  • Kan bruges i alle fag, da det er elevernes autentiske informationsbehov, der driver dem frem processen.
  • Eleverne arbejder kollaborativt og kan give hinanden feedback.
  • Læreren kan se elevernes proces, mens de arbejder, og kan give feedback under eller efter.
  • Find værktøjet her: www.søgsmart.dk.