Den største uddannelse skal være lige god i hele Danmark

I både København og Karise, Aarhus og Lemvig skal pædagoger inden for det special- og socialpædagogiske felt være veluddannede og kompetente. Hvad kan professionshøjskolerne gøre for at sikre det?

”Pædagoguddannelsen er Danmarks største uddannelse. Jeg er fra UCC, der har landets største pædagoguddannelse. Og vi har i dag en fælles forpligtelse til at sætte uddannelsen på dagsordenen,” sagde Tim Vikær Vikær Andersen, professionskonsulent i social- og specialpædagogik.

Med de ord introducerede han til debatten om ’socialpædagogisk faglighed i alle egne af Danmark’, der fandt sted fredag klokken 17.30 i Uddannelse på Bornholms telt. To UC-rektorer pegede begge på, at pædagoguddannelsen er underfinansieret.

”Taxameteret er for lavt! Det gør det vanskeligt at optimere de steder, hvor der er brug for det. I det lave taxameter ligger en underkendelse af den vigtige uddannelse,” sagde Harald Mikkelsen, rektor på UC VIA og formand for Professionshøjskolernes Rektorkollegium.

Uddannelseskvalitet i by og på land

UCC-rektor Laust Joen Jakobsen: ”Vi flytter alle vores pædagoguddannelser sammen på Campus Carlsberg – bortset fra den i Hillerød og på Bornholm. Vi vil optage 1800 pædagogstuderende årligt på Campus Carlsberg – og på Bornholm cirka 20. Det faglige miljø skal være lige godt begge steder.”

Han sagde – hele tre gange – at pædagoguddannelsen er underfinansieret og slog fast, at yderkommunerne, som fx på Bornholm, insisterer på uddannelser af høj kvalitet:

”De vil hellere undvære end at have en discountuddannelse. Til gengæld er uddannelsen af stor betydning lokalt. Hvis de unge tager fx til Aarhus eller København for at uddanne sig, kommer de sjældent tilbage. Men der er et lokalt arbejdsmarked for pædagoger, som vi skal bevare,” sagde UCC-rektoren.

Socialpædagoger uden uddannelse

Ifølge formand for autismeforeningen er der en inklusionsdagsorden i hele landet – men kvaliteten følger ikke med:

”Jeg er nærmest ligeglad med, hvor pædagogerne er uddannede, bare de er dygtige – og tilgængelige i hele landet. Vi ser desværre, at de store byer suger de dygtigste til sig. En anden udfordring er, at det skal være sejt at være pædagog. Anerkendelsen skal i vejret!” sagde Heidi Thamestrup.

Kaare Dybvad, socialdemokratisk folketingsmedlem sagde bl.a.: ”Der er steder i landet, hvor socialpædagogerne slet ikke er uddannede. Det er stærkt problematisk.”

Kira Angelbo Christensen fra Pædagogstuderendes Landssammenslutning opfordrede fra salen Kaare Dybvad til at se på den lønnede praktik i pædagoguddannelsen, hvilket han nikkede ja til.

Marie Sonne, næstformand i SL: ”Kommunerne må simpelthen se på, hvor der kommer til at mangle pædagoger om 3-5 år og inden for hvilke felter – autister, hjemløse, flygtninge, osv. Samtidig er det vigtigt at uddannelserne tænker kreativt, fx bruger praksisfeltet mere. Faktisk har UC’erne – modsat andre uddannelsesinstitutoner – en regional forpligtelse.”

Laust JJ

Kontaktperson

Laust Joen Jakobsen
Rektor

E-mail: LJJ@ucc.dk

Telefon: 4189 7007

Invitér en debattør