Debat: En ode for lærergerningen

I en fælles kommentar i Bornholms Tidende løfter Christian Faurholdt Jeppesen, formand for Bornholms Lærerforening og Andreas Grosbøll, uddannelsesleder på UCC Bornholm "flaget for et felt og en gerning, der er så langt mere og meget andet end blot et job, og som derfor som studie og som job burde tiltrække langt flere, end hvad vi oplever lige nu. Vi har lyst til at råbe ud til jer alle: ”Er I klar over, hvad I går glip af?”

Intet job er mere omdiskuteret og forkætret disse år end lærergerningen. Ingen uddannelse er vel heller mere debatteret end læreruddannelsen. Hvert af folketingets partier har deres helt eget bud på, hvordan den skal skæres. Og ja, man skal da være et skarn, hvis ikke man påskynder denne opmærksomhed og debatlyst. Men vi tillader os også - som aktører forskellige steder i dette felt - at mene, at det halve så snildt kan være nok.

Det er indlysende, at folkeskolen har enorm bevågenhed og interesse, og derfor også lærerne og læreruddannelsen. Folkeskolen er uomtvisteligt en af de mest basale samfundsbæreende institutioner både nu og her og i forhold til de fremtidige generationer. Det er da heller ikke nyt, at der er stor interesse for folkeskolen – mere end for andre af de centrale samfundsinstitutioner. Skolen samler generationerne på tværs, og dens betydning rækker langt ud over det at levere en konkret offentlig service.

Så det forholder vi os gerne til, og vi ønsker med dette synspunkt at løfte flaget for et felt og en gerning, der er så langt mere og meget andet end blot et job, og som derfor som studie og som job burde tiltrække langt flere, end hvad vi oplever lige nu. Vi har lyst til at råbe ud til jer alle: ”Er I klar over, hvad I går glip af?” Og dette budskab skal netop høres dobbelt: For det er henvendt til jer, der overvejer uddannelsen, men tvivler, og det skal høres af jer, der ikke giver den fornødne plads og tillid, der gør, at vi kan udvikle os inden for rammerne af uddannelsen og inden for rammerne af skolen for at udfolde det store potentiale, der gemmer sig.

Gu' skal man have et øje på hver finger
Jobbet som lærer er virkeligt mangefacetteret. Vi er ude over skåltalerne om, at man skal kunne have mange bolde i luften, være omstillingsparat, klar til at møde mange udfordringer og de mange øvrige beskrivelser af arbejdslivet i dag. At være lærer kræver alt det, men paradoksalt nok skal man netop derfor kunne skære igennem det: Gu’ skal man have et øje på hver finger, kunne dele sin opmærksomhed, være forberedt på næste skridt og kunne bakke fra en plan for at gribe noget andet – konstant! Men det helt absolut og udelt væsentligste er, at du midt i det kan gå ind i relation med hver enkelt elev og skabe det intime læringsrum, der opstår hermed. Det er en kunst at mestre dette.

Er det sjovt og fascinerende? Det kan vi love jer. Er det hårdt? Så afgjort! Men når man oplever, at det fungerer og knytter sig sammen i en højere enhed, fyldes man af glæde og bliver større som menneske. Når det ikke lykkes, skal man kunne lægge det fra sig og prøve igen.

Som lærer er man spændt ud mellem yderpunkter. Det skal absolut ikke lyde som en advarsel, men det kræver selvfølgelig rigtigt meget af sin udøver. Det er absolut ikke alle, der kan eller skal blive lærere, men har man det i sig, så skal det ikke skorte på opfordringerne herfra til at søge den vej i livet.

Indgreb i lærerkonflikt må ikke skygge 
Skal man så være bekymret, når man har hørt snakken om reform og mangel på arbejdstidsaftaler? Ja, overvejelser om, hvordan ens arbejdsliv vil og skal forme sig, er rigtigt vigtige, når man søger ind på en uddannelse. Det er klart, at der netop er meget opmærksomhed på lærernes arbejdsvilkår efter den blæst, der har været gennem de seneste år. Det hverken kan eller vil vi negligere, og det bør I heller ikke gøre, hvis I overvejer lærergerningen, men der er opmærksomhed herpå fra alle sider, og der findes forhåbentligt løsninger på konflikterne gennem forhandlinger og aftaler.

At der har været så meget opmærksomhed og diskussioner om lærernes arbejdstid er altså helt forståeligt, men på den anden side, mener vi ikke, at det må stille selve lærergerningen i skygge heraf. Det er ærgerligt, hvis den negative opmærksomhed, der fulgte efter regeringens indgreb i lærerkonflikten i 2013, får nogen til at at vælge læreruddannelsen fra.

Det handler i bund og grund om at få skilt skæg fra snot. Ingen skal undlade at søge ind i et så meningsfuldt job, som det er at løfte børns personlige og faglige udvikling så højt som muligt, fordi der er knas med arbejdstiden. Vilkår ændrer sig, og den kamp foregår der, hvor den hører til, men vi slår begge gerne til lyd for, at både lærerjobbet og læreruddannelsen er langt bedre end deres rygte. Velkommen ombord!

Modtag Nyt fra UCC

UCC's nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden, og giver dig viden om udviklingsprojekter, forskning og praksis på professionsområdet.