De pædagogiske læringscentre er vigtige for skoleudviklingen

UCC-ekspert fremhæver Kolding som en af de kommuner, der arbejder målrettet med at indfri potentialet i de pædagogiske læringscentre.

Lektor på UCC, Ole Christensen, har hjulpet Kolding Kommune med at kvalificere arbejdet med de pædagogiske læringscentre. Centralt for kommunens indsats for at få Pædagogisk Læringscenter til at spille en rolle i forhold til skoleudvikling er, at kommunen har øremærket en pose penge per elev til at løse den opgave, man er blevet enige om ligger i funktionsbeskrivelsen for de pædagogiske læringscentre.