De første sciencelærere er revet væk

​I 2013 startede de første sciencelærer-studerende på UCC og Metropol. Det første hold sciencelærere blev færdige i sommer og lærerne blev 'revet væk', lyder det fra Ole Goldbech, lektor på UCC og projektleder for udviklingen af den særlige sciencelinje på læreruddannelsen. 

Sciencelæreruddannelsen udspringer af projektet Advanced Science Teacher Education (ASTE), der er et samarbejde mellem Københavns Universitet, Aarhus Universitet, UCC og Metropol, som har modtaget støtte fra Lundbeckfonden. Parterne har sammen udviklet den nye læreruddannelse med fokus på at koble den nyeste forskning inden for de naturvidenskabelige fag tæt sammen med undervisningen i klasserummet. Resultaterne af projektet blev præsenteret på en nyligt afholdt konference på Campus Carlsberg.

Studerende på sciencelæreruddannelsen tager hele fire undervisningsfag, nemlig biologi, fysik/kemi, geografi og matematik – mod tre i den konventionelle læreruddannelse. Og der arbejdes med de fire fag uden hensyntagen til faggrænser. Det giver mulighed for at sammensætte et mere helstøbt undervisningsforløb i praksis:

"Når eleverne skal lære om kulstofkredsløb, er der fokus på emnet og ikke på de forskellige fag, som det falder inden for", forklarer Sie Terka Nielsen, som er ved at uddanne sig til sciencelærer.

Kan undervise på tværs af fire science-fag
Sie arbejdede engang som vikar på en folkeskole, men startede derefter på biologistudiet på Københavns Universitet. Det var lige indtil hun mødte en tidligere elev i toget, som 'skældte hende ud' – som hun selv udtrykker det – over, at hun ikke var blevet lærer. Det satte tankerne i gang, og muligheden for at læse til sciencelærer var en perfekt mulighed for Sie. Hun var nemlig ærgerlig over, at hun måtte vælge de øvrige naturvidenskabelige fag fra, da hun læste biologi.

En anden fordel ved det tværfaglige perspektiv er, at det ruster sciencelærerne til den nye fællesfaglige naturfagsprøve, som er indført for folkeskolens afgangsklasser.

Et andet fokus i udviklingen af sciencelæreruddannelse har været at skabe en sammenhængende læreruddannelse. Bl.a. er de studerende så vidt muligt tilknyttet den samme praktikskole gennem hele uddannelsen.

'Det er en stor fordel at kende skolen og eleverne, når man forbereder sig. Det tætte samarbejde giver et godt og sammenhængende forløb,' fortæller Sie.

Sciencelærernes mulighed for at undervise på tværs af de fire fag, giver desuden, hvad de fleste lærere betragter som 'et godt skema, nemlig et skema med færre skift og en mere sammenhængende arbejdsdag.   

Mulighed for at lege og udforske
De studerende på sceincelæreruddannelsen skal ikke kun være stærke i alt det fagdidaktiske. Uddannelsen er tæt koblet til lektionsstudier, som er en bestemt måde at beskæftige sig med læring og didaktik på.

Lektionsstudier er med til at skabe et fællesskab omkring de faglige udfordringer – i dette tilfælde de udfordringer, som de studerende møder i praktikken. En gruppe af studerende planlægger sammen undervisningsforløbene på praktikskolen. Gruppen observerer forløbene blive udført i praksis i klasserummet af en af de studerende fra gruppen. Efterfølgende evaluerer gruppen forløbet nøje, peger på nye handlemuligheder og drager erfaringer til brug for det videre eller næste forløb.

Og da forløbet er planlagt i fællesskab, er det ikke den enkelte studerendes præstation foran klassen, der er i fokus, men selve undervisningsplanen, forløbet og interaktionen i klasserummet, understreger Camilla Hellsten Østergaard, som er lektor på Metropol og har fulgt de første sciencelærerstuderende. Hun fortæller her om styrken ved netop denne metode:

'Lekstionsstudierne giver mulighed for at prøve ting af. En studerende beskrev sine erfaringer med lektionsstudier i praktikken som 'en didaktisk legeplads for lærerstuderende'. Og det er netop metodens styrke; muligheden for at lege og udforske. Det er også dét, der motiverer eleverne. De skal opleve science på egen krop.'

Kan vælge og vrage mellem jobs
Motivation har altså en særlig opmærksomhed i den særlige læreruddannelse – både i ord og handlinger. Som sciencelærer handler det om at motivere; at udvikle læringsforløb, som er lærerige og sjove for både elever og lærere – eller studerende i praktikken.

Ole Goldbech greb på konferencen tilbage til et citat fra projektets spæde start, som understreger netop denne pointe:

Ligesom eleverne skal opleve glæden ved naturfag i undervisningen, skal lærerstuderende og lærere have glæden ved at formidle fagene. (Lundbeckfonden 2010)

De foreløbige resultater viser da også, at både lærere, elever og praktikskolerne har været glade for sciencelæreruddannelsen. Eller som Sie Terka Nielsen udtrykker det:

'Vi kan vælge og vrage mellem jobs.'