Dagtilbud og skoler skal gribe og styrke børns iboende interesse i naturvidenskab

UUc har bidraget til anbefalinger til en ny national strategi for naturvidenskab.
Thorleif Frøkjær og Charlotte Krog Skott fra UCC har bidraget til anbefalingerne til en national strategi for naturvidenskab, som Undervisningsministeriet netop har offentliggjort. Ifølge UCC er der behov for et stærkt pædagogisk fokus på naturfænomener allerede i dagtilbud – ikke som skemalagte forløb, men som en del af den daglige, pædagogiske praksis.

Fysiske fænomener – som sand, der kan formes, når det bliver vådt, blomster, der ’kigger’ i samme retning eller de mange skovsnegle på fortovet efter en regnbyge – tiltrækker mindre børn som magneter. De tæller fuglene på legepladsen, så snart de kan tale, og møver på for at stable så mange klodser som muligt, og på et tidspunkt finder de ud af at lægge de største klodser nederst.  

At tage vare på børns nysgerrighed og deres legende, eksperimenterende tilgang til alt, der har med natur og naturfænomener at gøre, er en vigtig pædagogisk opgave. Det mener Thorleif Frøkjær, lektor på UCC’s videreuddannelse og ekspert i science-pædagogik.  

Bevar børns undren og optagethed
”Børn er nysgerrige og eksperimenterende, når det gælder om at undersøge verden omkring dem. Vi bør sikre, at den pædagogiske praksis i dagtilbud skaber rammerne for, at de bevarer deres undren, optagethed og umiddelbarhed i forhold til at afprøve og eksperimentere. Den nye rapport med anbefalinger til en national strategi for naturvidenskab fokuserer på leg og læring helt fra vuggestue til videregående uddannelser – og det er meget positivt,” siger Thorleif Frøkjær, der har deltaget i strategigruppen bag den nye rapport sammen med lektor Charlotte Krog Skott, der er lektor i UCC’s forsknings- og udviklingsafdeling med særligt fokus på matematikdidaktik.

”Der er brug for, at vi i Danmark satser mere på naturvidenskaberne gennem hele uddannelsesforløbet. Det er en styrke ved de nye anbefalinger, at et bredt spektrum af institutioner er involveret, bl.a. skoler, dagtilbud, kommuner, regioner, diverse uddannelser og ministerier, og at en mangfoldighed af aktører såsom pædagoger, lærere og undervisere på professionsbacheloruddannelserne inddrages. Det vil styrke muligheden for at lykkes med de forandringer, der er lagt op til,” siger Charlotte Krog Skott.

For den enkelte og for samfundet
Rapporten ’Sammen om naturvidenskab’ er udarbejdet af Astra, det nationale center for læring i natur, teknik og sundhed på vegne af Undervisningsministeriet. Strategien kaldes også STEM-strategien, som står for science, technology, engineering og mathmatics og kommer med konkrete anbefalinger inden for tre hovedanbefalinger:

  • Styrket og sammenhængende faglighed i uddannelseskæden, så børn og unge motiveres, og deres kompetencer styrkes.
  • Kompetenceløft i samspil med naturfagsdidaktisk forskning for at uddanne og inspirere de bedste fagprofessionelle.
  • Forankring og koordinering af naturvidenskabsindsatserne, så hele samfundet bakker op.

”Vi skal sørge for, at børn bevarer deres naturfaglige og matematiske nysgerrighed både af hensyn til deres udvikling og læring, men også fordi vi som samfund har brug for, at både piger og drenge stadig er interesserede i naturvidenskab, når de engang skal vælge uddannelse og levevej,” siger Thorleif Frøkjær.

Læs rapporten