Brug for flere mandlige pædagoger i børnehaver og vuggestuer

Pædagoguddannelsen i København og Hillerød ligger over landsgennemsnittet, når det gælder andelen af mandlige studerende. I 2015 var knap hver tredje pædagogstuderende en mand. Men tallet skal løftes yderligere, mener UCC, der har succes med en ny idrætsprofil, hvor over halvdelen er mænd.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har netop lanceret kampagnen ’Pædagoger for de yngste gør en forskel for livet’, der sætter fokus på vigtigheden af en mangfoldig medarbejderskare i vuggestuer og børnehaver, især ved at tiltrække og fastholde mandlige pædagoger.

En landsdækkende YouGov-undersøgelse foretaget for ministeriet viser, at to ud af tre danske forældre til børn under 5 år ønsker flere mandlige pædagoger i deres barns institution. De sidste 10 år har der på landets pædagoguddannelser været en stigende andel af mænd. I 2005 var 21 procent af de studerende mænd, mens tallet i 2015 var oppe på 28 procent.

UCC, der uddanner pædagoger i København og Hillerød, har i hele perioden ligget lidt højere end gennemsnittet med 23 procent mænd i 2005 og 30 procent mænd i 2015. Men UCC ser gerne, at dette tal stiger, og at børnehaver og vuggestuer får endnu flere mandlige pædagoger.

”Børn har brug for både mænd og kvinder som rollemodeller i deres hverdag i forhold til deres udvikling og læring. En mere balanceret kønsfordeling kan nuancere børnenes kønsforståelse,” siger vicedirektør Lotte Nyboe.

Ministeriet afholder et fagseminar på Campus Carlsberg onsdag den 23. november, hvor forskere, kommuner, dagtilbud, pædagoguddannelsen, mfl. diskuterer, hvordan man kan tiltrække og fastholde mandlige pædagoger i dagtilbuddene.

En vej til at tiltrække flere mandlige studerende er, at uddannelserne bliver bedre til at kommunikere alt det, pædagogfaget rummer, mener Lotte Nybo:

”Vi vil gerne ud over en forståelse af, at arbejdet med de yngste børn kalder på en særlig form for kvindelig omsorg. Det pædagogiske arbejde i børnehaver og vuggestuer handler om at skabe gode læringsmiljøer og give omsorg i en professionel kontekst. Det kræver kompetencer fra en mangfoldig medarbejdergruppe.”

Det nye Campus Carlsberg tilbyder anderledes uddannelsesrammer, bl.a. med flere idrætsfaciliteter.

”Vi kan se, at noget af det, der rykker, er vores nye profil på pædagoguddannelsen ’Idræt, bevægelse og sundhed’. Her er over halvdelen af de studerende mænd,” siger Lotte Nyboe.

Se mere om fagseminariet på Campus Carlsberg den 23. november

Opgørelse over andelen af mandlige studerende på UCC's pædagoguddannelse sammenlignet med på andre UC'er er foretaget af Marie Krogh Jessen på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik.  Kontakt: mkje@ucc.dk