Børnekulturdage: Når læring sættes i bevægelse

Den 20. og 21. april 2017 mødes knap 300 børn, 50 pædagoger og 100 pædagogstuderende til børnekulturdage med fokus på læring i bevægelse. Arrangementet er et samarbejde mellem UCC og BUPL Nordsjælland.

Børnekulturdage på Campus Nordsjælland finder i år sted den 20. og 21. april.
Foto fra Børnekulturdag 2016. I år strækker arrangementet sig over 2 dage - én for børn i dagtilbud og én for børn i skole.

”På Børnekulturdagene får de pædagogstuderende mulighed for at arbejde i praksis med børn fra lokale institutioner. Det giver de studerende lejlighed til at omsætte deres teoretiske viden fra undervisningen til spændende pædagogiske aktiviteter for små og store børn, og det bliver de dygtigere af. Det er vigtigt, at pædagoguddannelsen samarbejder med lokalområdet, og vi kan se, at det kommer alle til gavn,” siger Anne Kirstine Nielsen, uddannelsesleder på Pædagoguddannelsen Nordsjælland, UCC.

Børnekulturdagene har været afholdt siden 2014. I år strækker arrangementet sig over to dage – én dag for de 3-6årige i dagtilbud og én dag for de 7-10årige i skolen. På begge dage vil studerende fra Pædagoguddannelsen gennemføre kreative og legende aktiviteter med børnene. Alle aktiviteter har bevægelse som omdrejningspunkt, der kan være alt fra udfordrende forhindringsbaner til mystiske stillerum og meditation.

”På børnekulturdagene ønsker vi at udvikle og diskutere en bred og helhedsorienteret tilgang til læring. Når vi bevæger os er det gavnligt for udviklingen af både psykologiske, sociale og faglige kompetencer. Bevægelse styrker børns selvopfattelse, lyst til at deltage og evne til at blive en del af fællesskabet. En af de ting, pædagoger er rigtig dygtige til, er netop at se helhedsorienteret på barnet og anerkende det for de kompetencer, det har, og derigennem styrke lysten til læring,” siger Pernille Riis, næstformand i BUPL Nordsjælland.

Den 20. april deltager børnehavebørn fra Allerød, Egedal og Hillerød. Den 21. april deltager skolebørn fra Halsnæs, Rudersdal, Allerød, Egedal og Gribskov. Mens børnene er optagede af de studerendes aktiviteter, bliver deres pædagoger på skift tilbudt et fagligt oplæg af Lektor, Lotte Marquard, om sammenhængen mellem læring og bevægelse.

Arrangementet finder sted på Pædagoguddannelsen Nordsjælland, Professionshøjskolen UCC, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Kontaktperson