Boost til skoleforskningen

Til foråret 2017 igangsættes 8 nye ph.d.-projekter i UCC, som bl.a. skal gøre os klogere på anbragte børns skolehverdag, tidlig algebra i matematikundervisningen og betingelserne i skolen for børn med social angst. 7 af projekterne er bevilget af Ph.d.-rådet, mens et enkelt af projekterne er bevilget af Det Frie Forskningsråd.

Det er sjette gang, at Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning uddeler bevillinger til en række praksisnære forskningsprojekter, som skal udvikle ny viden om folkeskolen. UCC har modtaget de nye ph.d.-bevillinger sammen med KU og AU, idet de ph.d.-studerende skal være forankret på både en professionshøjskole og et universitet. Ph.d.-rådet har uddelt 28,4 millioner kroner til finansieringen af i alt 12 ph.d.-stipendier.

”UCC viser sin faglige styrke og relevans som samarbejdspartner i denne store nationale forskningssatsning på grundskoleområdet. Med 8 nye ph.d.-stipendier står UCC med et stort ansvar for at fremme den praksisrelevante forskning. Det er et ansvar, vi gerne påtager os, og UCC’s faglige miljøer på skoleområdet er klar til at påtage sig opgaven,” siger konstitueret forskningschef Jørgen Thorslund.

De nye ph.d.-projekter bliver tilknyttet et af UCC’s forskningsprogrammer, og de bevilgede projekter i UCC-regi er:

 • Læreres praksis i en målstyret folkeskole: Formativ evaluering i biologiundervisning
  Stipendiat: Sofie Tidemand (KU/UCC)
 • Normaliseringspraktikker og anbragte børns skolegang. Velfærdsarbejdets praksis og potentialer
  Stipendiat: Stine Thygesen (KU/UCC)
 • Det interkulturelle aspekt i sprogfagene med fokus på begynderdidaktik. Hvordan forstår fransklærere i folkeskolen den kulturformidlende opgave?
  Stipendiat: Stephanie Kim Löbl (KU/UCC)
 • Tidlig algebra i folkeskolens matematikundervisning
  Stipendiat: Thomas Kaas (AU/UCC)
 • Hvordan styrkes den faglige fordybelse i folkeskolen? Dybdelæsning i danskfagets litteraturundervisning som en vej til faglig fordybelse
  Stipendiat: Kristiane Hauer (KU/UCC)
 • Skolens eksistensbetingelser for elever med social angst
  Stipendiat: Stine Saaby Bach (KU/UCC)
 • Skoleledelse på foranledning af data og affekt - et studie i lederes (affektive) interageren med data om elevers læring og trivsel
  Stipendiat: Camilla Nørgaard (AU/UCC)
 • Fra børnehavebarn til skoleelev - om muligheder og vanskeligheder for børn i overgangen fra børnehave til fritidstilbud og skole
  Stipendiat: Kira Saabye Christensen (AU/UCC)

Forankringen på både en professionshøjskole og et universitet skal være med til at sikre, at ph.d.-projekterne danner forskningsnetværk, der binder forsknings- og uddannelsesmiljøerne sammen og understøtter, at ny viden kommer de pædagogiske uddannelser og den daglige praksis i folkeskolen til gavn.

Læs mere om bevillingerne fra Ph.d.-rådet

Læs mere om bevillingen fra Det Frie Forskningsråd

Ph.d.-rådet

Det Frie Forskningsråd