Børns leg er livsvigtig

Leg er fuldstændig central for børns udvikling. For leg gør os robuste, kreative, nysgerrige, innovative og sociale. Men legen er under pres af blandt andet skolereform og læreplaner, så vi voksne skal huske at beskytte den, påpeger to forskere og forfatter, tegner og professionel ’leger’ Anders Morgenthaler.

Forestil dig en gruppe børn, der er i gang med en intens leg i et univers, de selv har fundet på. Den slags leg er fuldstændig central for børns udvikling. Derfor bør vi beskytte den – lidt som en truet dyreart. Men dele af folkeskolereformen, dagtilbuddenes læreplaner og en i stigende grad struktureret og rutinefyldt børnehverdag, sætter legen under pres. Det er budskabet fra UCC-forsker Søren Smidt, legeforsker Carsten Jessen og den professionelle leger og tegner Anders Morgenthaler, der var panel i UCC’s debat om børns ret til leg på Folkemødet på Bornholm.

”Legen er helt central for børns udvikling og måde at fungere på. Derfor er det vigtigt at børn er omgivet af voksne, der forstår legens betydning, og som er gode til at beskytte den og skaber nogle miljøer, som kan understøtte leg,” siger Søren Smidt, der er forsker og chefkonsulent i UCC.

Alle mine kyllinger: Pak sammen

Han peger på, at det er en udbredt misforståelse, at fordi leg er lystfyldt og ikke-målbar, har den mindre betydning.

”Leg er lystfyldt, ja. Men leg er altid alvorlig og vigtig for børn. At lege er med til at udvikle alt det, vi gerne vil: Børnene udvikler robusthed, kreativitet, innovation, nysgerrighed og sociale kompetencer. Derfor kan man ikke få for meget leg. Så når du som voksen ser intens leg, så beskyt den,” opfordrer han.

Søren Smidt er bekymret for, om den intense leg fx bliver klemt i den nye folkeskolereform. For børns leg er noget helt andet end en leg, der er stramt organiseret af en professionel voksen.

”Det, man kunne være bange for, er at den leg, man snakker om i forbindelse med skolereformen, er en leg, som voksne organiserer som á la ’Alle mine kyllinger kom hjem’. For den vigtigste leg er den, som børnene selv kreerer og selv sætter rammen for. Og det er den, man skal udvikle og understøtte,” siger han.

Bliver aggressiv af at hinke udsagnsord

Anders Morgenthaler er forfatter, tegner og filminstruktør og peger på, at legen fylder alt for lidt for både børn og voksne.

”Leg er livsvigtig. Den er social overlevelse for børn. Det var det i hvert fald for mig. I dag lever jeg af at lege, og jeg bliver meget aggressiv, når folk nedgør legen. Når nogen siger, at ’nu skal vi integrere legen i undervisningen og tegne hinkesystemer til udsagnsord’, synes jeg, at det er det mest spadeagtige, man kan finde på. Det er en nedgøring af legen og af børns evne til at lege,” siger Anders Morgenthaler og fortæller, at netop en legende og samarbejdende tilgang  er baggrunden for en lang række iværksættersucceser og danskere, der gør kreativ karriere internationalt.

Han kalder skolereformen en katastrofe og oplever, at legen i skolen er så presset nu, at han er en af initiativtagerne til en ny friskole på Amager, der blandt andet har fokus på at dyrke jorden og bevare innovationen i børnene.

Leg under pres

Også Søren Smidt og Carsten Jessen, der er ansat på DPU, Århus Universitet, og gennem over 20 år forsket i leg, oplever at legen er under pres af den politiske dagsorden og ønsket om snævert fokus på læring.

”Jeg har ikke noget imod, at man også tænker, at børn kan lege sig til noget læring. Men legen er ikke til for læringens skyld. Og lige nu handler det om, at vores børn skal konkurrere og lære mere og mere … og mere. Dagsordenen er blevet erobret af det synspunkt, og det er farligt, for det passer ikke: Børn bliver ikke bedre af bare at skulle lære mere og mere. De skal jo også have livslyst og vide hvad glæde er. Og de skal være i stand til selv at sætte sig i gang. Dét ligger i legen, og det lærer de ikke, hvis vi hele tiden kun tænker undervisning,” siger Carsten Jessen.

Både han og Søren Smidt oplever, at læringsdagsordenen og fokus på alt det, der er mål- og testbart, er med til at sætte legen under pres. Derfor er der brug for, at skabe en modvægt.

”Det er en misforståelse at børns evne til at lege bare kommer af sig selv. Så der er en opgave i at skabe en kultur, der understøtter legeevnen - og det gælder sådan set både for børn og voksne. Skolerne skal lave nogle gode legemiljøer og støtte op om, at der bliver leget rigtig meget på skolerne. Som underviser bør man stille sig selv spørgsmålet: Hvordan kan jeg udvikle legeevnen,” siger Søren Smidt og fortæller, at leg skaber.

Sats på leg og børnekultur

Det er ikke kun i skolen, at legen er under pres. Også i daginstitutionerne fylder læring og organiserede projekter mere og mere. Så når Søren Smidt rådgiver og laver udviklingsprojekter med kommunerne, opfordrer han til at passe godt på legen. Han opdeler hverdagen i daginstitutionerne i tre lige vigtige klumper: 1. Pædagogiske aktiviteter fx i relation til læreplanstemaerne. 2. Daglige rutiner som fx at dække bord, spise, tage overtøj på og 3. Børnekultur og leg.

”Hverdagen er ikke et valg mellem enten pædagogiske aktiviteter eller leg. Det er et både og. Min opdeling i de tre temaer er en måde at beskytte legen på, fordi det også sætter børnekulturen og leg i fokus. Og hvis ikke man bevidst fremmer og satser på legen, bliver den klemt,” siger Søren Smidt.

Han bakkes op af Carsten Jessen, der er bekymret over, at der tilsyneladende er en voksende opfattelse af, at det er finere at lære børn noget end at fremme legen hos dem.

”Men at lege er lidt ligesom at gå til fest. Man kan ikke spørge, hvad man fik ud af det, men man gør det, fordi man har lyst og bliver glad af det. Og det er det, livet handler om. Jeg tror ikke, at nogen af os vil spørge os selv på vores dødsleje, hvor mange kinesere vi fik udkonkurreret. For det er ikke det, livet handler om,” siger Carsten Jessen, der påpeger at legen er det, der adskiller mennesket fra robotter og maskiner. Og så citerer han den amerikanske legeforsker Brian Sutton-Smith, der har sagt: ’Det modsatte af leg er ikke arbejde. Det er depression.’

**
Vil du vide, hvad Anders Morgenthaler, Søren Smidt og Carsten Jessen mener om digitale medier og leg eller køn og leg, så se hele deres debat her.

Folkemødedebat om børns ret til leg

Børns ret til leg

UCC holdt debat om ’Børns ret til leg’ på Folkemødet 2014. Her deltog UCC-forsker Søren Smidt, tegner, forfatter og professionel leger Anders Morgenthaler, DPU-forsker Carsten Jessen samt dekan for UCC’s pædagoguddannelse Lisbeth Harsvik og politiker Charlotte Fischer. Du kan se eller gense hele debatten her.