Banebryder hædres med Vejlederprisen 2017

På UCC's vejlederkonference i dag blev Schultz Vejlederpris på 25.000 givet til uddannelseskonsulent i Jobcenter Esbjerg Martin Svane. ”Martin Svane skulle bare have den pris. For sin ihærdighed, sin kampgejst og sin kreativitet,” siger formand for Vejlederprisens jury Mette Marie Callesen. Vicedirektør Katja Munch Thorsen overrakte prisen.

Martin Svane er uddannelseskonsulent i Jobcenter Esbjerg og nu indehaver af Schultz Vejlederpris, der gives til fagfolk, som gør en ekstraordinær indsats inden for vejledning, uddannelse eller beskæftigelse.

"Den mand får ting til at ske. Martin har skabt samarbejdsrelationer på tværs af organisatio-ner og ministerområder og formår at få uddannelsesinstitutioner, jobcentre, UU, VEU og virk-somheder til at arbejde sammen om borgeren. Samtidig holder han benhårdt fast i sin vejled-ningsfaglighed, videreuddanner sig og efteruddanner sine kolleger. Og han gør det hele så godt, at han bliver rollemodel for både STAR, Undervisningsministeriet og Håndværkerrådet," fortæller formand for Vejlederprisens jury Mette Marie Callesen.

Læs hele pressemeddelelsen