Ansøgertal til UCC

Onsdag den 5. juli klokken 12 var der frist for ansøgning til landets videregående uddannelser. På landsplan ser man et generelt fald på knap 4 % på søgningen til alle videregående uddannelser og et fald på knap 6 % på professionshøjskolerne.

UCC oplever et fald i ansøgertallet i 2017 på 12% i forhold til sidste år, men regner med, at alle uddannelsespladser bliver fuldt besat til det kommende studieår.

På læreruddannelsen oplever UCC en tilbagegang på ca. 8 %. Det skal ses i lyset af en ekstraordinær fremgang på 24 procent i 2016. Den samme tilbagegang på ca. 8% ses også på den anden læreruddannelse i København, så der er tale om en samlet udfordring for læreruddannelsen i Københavnsområdet.

På pædagoguddannelsen har UCC en tilbagegang på i ansøgertal på ca. 14 procent. Det sker oven på en stigning i ansøgertallet på pædagoguddannelsen over de sidste 5 år. De mindre uddannelsessteder i Hillerød og på Bornholm har fremgang på pædagoguddannelsen i 2017. 

En af UCC’s mindre uddannelser, Tekstilformidleruddannelsen, oplever meget positivt en stigning på 50 procent.

UCC åbner for efteroptag den 28. juli, hvor det er muligt at søge ind dér, hvor der er ledige pladser. ​