24 % flere vil være lærer fra UCC

Flere end 3500 unge har i dag søgt en af UCC’s uddannelser som 1. prioritet i kvote 1. 619 af dem har søgt ind på læreruddannelsen på UCC, og det er en stigning på 24 % i forhold til sidste år. Også på uddannelserne til pædagog, fysioterapeut og sygeplejerske er der fremgang.

Fristen for at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 1 udløb i dag kl. 12, og 8 % flere unge end i 2015 har søgt UCC’s uddannelser som 1. prioritet.

24 % flere ansøgere end i 2015 har søgt ind på UCC’s læreruddannelse, mens fysioterapeutuddannelsen har fået 20 % flere ansøgere, og sygeplejerskeuddannelsen har fået 10 % flere. UCC’s største uddannelse, pædagoguddannelsen, oplever en fremgang på 5 %. 

”UCC uddanner professionsbachelorer til velfærdssamfundets kerneopgaver, og det er godt at se, at mange unge igen i år ønsker en uddannelse i UCC. Jeg er især glad for læreruddannelsens store fremgang. I UCC’s nye Campus Carlsberg får de studerende optimale rammer for deres uddannelse,” siger rektor i UCC, Laust Joen Jakobsen.

UCC's mindre uddannelser oplever lidt færre ansøgere end sidste år. Uddannelsen til psykomotorisk terapeut oplever en tilbagegang på 7 %, mens uddannelserne til tegnsprogstolk og tekstilformidler har fået henholdsvis 13 % og 2 % færre ansøgere. 

”Vi oplever et fald i antallet af ansøgere til vores tegnsprogstolkeuddannelse i Århus, men på både vores campusser i Hillerød og Bornholm og på den nye campus i Carlsberg Byen oplever vi samlet set en stigning i antal ansøgere. Det tyder på, at det er populært at læse i campusmiljøer med de muligheder, det giver for tværprofessionelt samarbejde. Det glæder jeg mig over, og vi ser frem til at byde alle vores nye studerende velkommen i september,” siger Laust Joen Jakobsen. 

Uddannelse 1. prioritet 2015 1. prioritet 2016 Ændring
Fysioterapeut 137 165 20 %
Lærer 498 619 24 %
Psykomotorisk terapeut 184 172 - 7 %
Pædagog 1936 2042 5 %
Sygeplejerske 346 379 10 %
Tegnsprogstolk 96 84 - 13 %
Tekstilformidler 47 46 - 2 %
I alt 3244 3507 8 %