10.000 studerende på Campus Carlsberg får ny kunst

Da Campus Carlsberg 5. september slog dørene op for de studerende, ventede der dem kunstoplevelser ud over det sædvanlige.

Kunstværk af Lasse Krog Møller
Af fotograf Torben Pedersen

Pressemeddelelse fra Statens Kunstfond 2. september 2016

Campus Carlsberg er Professionshøjskolen UCC’s nye campusområde ved Carlsberg Byen, og når det åbner, afsløres samtidig kunstværker skabt af kunstneren Lasse Krog Møller og kunstnergruppen Vinyl, Terror & Horror. UCC og Statens Kunstfond har i fællesskab finansieret kunstværkerne og har sammen udvalgt kunstnerne. Værkerne er realiseret på baggrund af en kunststrategi, UCC har udarbejdet med kunstfaglig sparring fra Somewhere – bureau for kunst og offentlige rum.   

Kunstens rolle i et uddannelsesmiljø

UCC har fra starten tænkt kunsten ind som et vigtigt element i indretningen af det nye uddannelsesmiljø.

Rektor for UCC, Laust Joen Jakobsen, siger:

”Vi stod over for en fusion af 10 uddannelsesinstitutioner, med rige kulturelle traditioner, der skulle finde en ny identitet i et fælles campusområde. Vi ønskede derfor, at kunsten skulle rumme flere forskellige tidsligheder: fortid, nutid og fremtid. Kunst kan både bære historier fra fortiden med sig, skabe fælles oplevelser i nutiden og pege mod fremtidens muligheder.

Kunst og læring er tæt knyttet sammen, fordi kunsten kobler overraskende elementer sammen og viser vej for eksperimentet. Vi vil gerne give plads til undren og nye refleksioner hos vores studerende, og vi har derfor set det som et vigtigt element i indretningen af vores byggeri, at vi også skabte plads til kunsten.”

Om kunstværkerne

Kunstnergruppen Vinyl, Terror & Horror har skabt en hængende lydinstallation, der giver en illusion af en etageadskillelse midt på gangbroen. Du kigger op igennem et stukloft på hverdagsting som en dør, et standerur, en kost. Tingene kan pludselig bevæge sig akkompagneret af stemningsfulde lydeffekter, der skaber en blanding mellem fiktion og virkelighed.

Camilla Sørensen fra kunstnergruppen Vinyl, Terror & Horror forklarer:

”Værket handler om stemninger og den oplevelse, som du sammenstykker over tid, når du kobler lydbidder sammen til din egen forestilling om det fiktive liv i rummene over dig.” 

Læs mere her

Kunstneren Lasse Krog Møllers opgave blev at researche i fortiden og udvælge kunst og genstande fra alle tidligere uddannelsessteder og kunstnerisk gentænke nye helheder – nye ophængninger, der breder sig til 20 vægge spredt på 7 etager på Campus Carlsberg.  

Lasse Krog Møller fortæller om sit projekt:

”Genstandene skal bevare deres individualitet og særegne historie i ophængningen, samtidig med at de indgår i en ny fortælling, et nyt sted. Jeg tænker værket som en form for anskuelsestavler, der på en gang fortæller ukonventionelle kunst- og genstandshistorier og en anderledes uddannelseshistorie.”

Læs mere her