Nyheder

Nyheder fra UCC

18. januar 2018

8 mio. kr. til nyt projekt, der skal forebygge radikalisering og ekstremisme allerede i børnehaven

Undervisningsministeriet har uddelt knap 8 mio. kroner til et projekt, der skal klæde pædagoger, lærere og andre fagprofessionelle på til at forebygge radikalisering og negativ social kontrol af børn og unge i daginstitutioner, fritidstilbud, på skoler og ungdomsuddannelser. Bag projektet står VIA University College, UCC, Dansk Flygtningehjælp og Als Research.

Emne: 

  • pædagoger
  • radikalisering
17. januar 2018

UCC skal uddanne lærere i Helsingør

UCC er i forbindelse med regeringens plan for udflytning af uddannelsesinstitutioner blevet bedt om at etablere læreruddannelse i Helsingør.

Emne: 

  • Læreruddannelse
10. januar 2018

Otte nordsjællandske kommuner går sammen om kompetenceløft af sygeplejersker

Kommunerne har allieret sig med Professionshøjskolen UCC for at opkvalificere alle nyansatte sygeplejersker gennem et særligt kursusforløb på Campus Nordsjælland. Her får sygeplejerskerne den viden og de redskaber, de skal bruge i deres arbejde med syge borgere i hjemmepleje, ældre- og plejecentre.
10. januar 2018

UC'erne står sammen ved KL's Børn og Unge Topmøde

Med en fælles UC-stand til KL’s Børn og Unge Topmøde indbyder UCC – sammen med de øvrige 6 professionshøjskoler – til faglig dialog og samskabelse i forhold til årets emne på topmødet: "Dannelse, uddannelse og inddragelse af fremtidens borgere".

Emne: 

  • Videreuddannelse
2. januar 2018

Alle børn er unikke – også de tosprogede

Lærerne skal være opmærksomme på deres egne (ubevidste) fordomme, når de underviser elever med indvandrerbaggrund. Som lærer kan man nemlig komme til at ødelægge de tosprogede elevers følelse af at høre til i skolen.

Emne: 

  • Læreruddannelsen
6. december 2017

Kronik: Fanget i asylsystemets uendelige limbo

I øjeblikket har 120 af de børn, der findes på danske asylcentre, befundet sig der i mere end 4 år. Diskussioner om flygtninge handler meget ofte om tal. Mit ærinde er at forsøge at vise nogle af menneskene bag disse tal, skriver forsker på UCC, Susanne Bregnbæk.
5. december 2017

It-hajer på vej: Skoleelever lærer at kode på Campus Carlsberg

25 elever fra Vesterbro Ny Skole erobrede den 4. december ’Future Classroom Lab’ i anledning af den verdensomspændende begivenhed ’Computer Science Education Week’. De kastede sig frygtløst og med stor fornøjelse over at lære teknikken bag robotter, computere og spil med hjælp fra lærerstuderende.

Emne: 

  • Future Classroom Lab
5. december 2017

Drop stigmatiseringsbingo: Ord skaber børn

Børn bliver kaldt ’inklusionsbarn’, ’tosproget’, ’bekymringsbarn’ og en lang række andre ord. Men når lærere og pædagoger sætter ord på børn og unge og deres vanskeligheder, havner hovedpersonerne ofte i nogle alt for snævre kasser.

Emne: 

  • Forskning

Sider