Afholdte konferencer

Eventuelle materialer fra afholdte konferencer kan findes her.

28. september 2018

Ph.d.-forsvar: Recap - rehabilitering for cancerramte patienter og deres partner

28. september forsvarer Christel Halvor Trøstrup sin ph.d.-afhandling 'Recap - rehabilitering for cancerramte patienter og deres partner', der handler om, hvordan naturlige omgivelser kan understøtte indsatsen ift. kræftramte pars livskvalitet ud fra et læringsperspektiv og narrativ coaching.

Sted: 

  • København
31. maj 2018

Børnehaveklassens dag 2018

Børnehaveklassen er starten på et godt skoleforløb og stedet, hvor vi lægger grundstenen til de sociale omgangsformer, og faglige kunnen.

Sted: 

  • København
7. juni 2018

Is Competence Something to Acquire? Reflections on Competence Education in Denmark in Comparison with the Curriculum Reform in Korea

At this seminar Dr. Ohn will present her research findings related to competence based education reform in Denmark and South Korea. The presentation will be followed by a panel debate with Professor Jens Rasmussen, Danish School of Education and Martin Bayer, Deputy Head of Research at the Department of Social Education, University College Copenhagen.

Sted: 

  • København
23. august 2018

Dialogmøde: Uddannelsesplan som guideline

Vi glæder os til at genetablere dialogmøder for praktikvejledere på pædagogområdet 3-4 gange om året. På første dialogmøde sætter vi fokus på uddannelsesplanen.

Sted: 

  • København
27. august 2018

Informationsmøde: Ny specialuddannelse i borgernær sygepleje

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje er nu næsten en realitet, og har forventet studiestart i december 2018. Uddannelsen er en realisering af det kompetenceløft for sygeplejersker i kommunerne, som er en del af handleplanen for Den Ældre Medicinske Patient.

Sted: 

  • København
29. august 2018

Idrætsunderviserens dag 2018

Gå på opdagelse i kroppen og bevægelsen, og vær med til at undersøge nye potentialer for fagets indhold og vanepraksisser – historisk, nutidigt og fremtidigt, innovativt og konkret. Vi ser på en række forskellige indholdsområder, der griber fat i, hvad der skabte faget og dets indhold, og flytter det til et nutidigt og et fremtidsperspektiv.
30. august 2018

Mini-maker dag

Mini-Maker er et EU projekt (Erasmus+) hvor UCC (KP) i samarbejde med Københavns- og Furesø kommuner og Hippomini arbejder på at udvikle nye måder at kombinere brugen af de digitale teknologier og det traditionelle skabende arbejde i dagtilbud. Derudover er der i projektet deltagere fra Tyskland, Belgien og Norge.

Sted: 

  • København
4. september 2018

Informationsmøde: Ny specialuddannelse i borgernær sygepleje

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje er nu næsten en realitet, og har forventet studiestart i december 2018. Uddannelsen er en realisering af det kompetenceløft for sygeplejersker i kommunerne, som er en del af handleplanen for Den Ældre Medicinske Patient.

Sted: 

  • Hillerød

Sider

Afholdte konferencer

Konferencer

Materialer fra konferencer

Præsentationer fra afholdte konferencer (fra januar 2014 og frem) kan findes i arkivet ovenfor.