Afholdte konferencer

Eventuelle materialer fra afholdte konferencer kan findes her.

10. maj 2017

Vejlederkonference 2017

UCC's årlige vejlederkonference 10. – 11. maj på Hotel Svendborg i Svendborg.

Sted: 

  • Fyn
10. maj 2017

Fyraftensmøde om køn & etnictet i dagtilbud

Hvilken betydning har børns etnicitet, kulturelle baggrund og køn for, hvordan vi som pædagoger fortolker børns handlinger og udfordringer? Hvordan påvirkes det pædagogiske arbejde af denne tendens? Vi vil præsentere et indblik i nyere forskning og viden på området samt et indblik i typiske udfordringer, der kan opstå i pædagogisk praksis. Vi inviterer deltagerne til at medbringe eksempler på...
31. maj 2017

Fyraftensmøde om køn, rum og identitet

Køn er overalt - også i den måde vi indretter vores institutioner. Vi sætter fokus på, hvordan vi kan forholde os kritisk til, hvordan køn kommer til udtryk igennem indretning og materialer i institutioner og derigennem påvirker børn og deres identitetsdannelse. Få konkrete ideer og teoretiske perspektiver til at arbejde (kritisk) med køn, rum og materialer i den pædagogiske praksis. Undervisere...
1. juni 2017

Børnehaveklassens dag 2017

KURSET ER OVERTEGNET, MEN MAN KAN KOMME PÅ VENTELISTE!!! Kom og få viden om kompetenceområderne til brug for arbejdet i børnehaveklassen, så du er med til at bevare dine elevers lyst og evne til at lære og tænke kreativt. Vi forventer at arbejde med sproglig opmærksomhed, yoga i klasserummet, musik og bevægelse og andre udtryksformer i et åbent læringsmiljø.

Sted: 

  • København
13. juni 2017

Computerspil og literacy i skolen

Computerspil er en kilde til underholdning, spænding – og tidsfordriv – i mange børn og unges fritid. Men kan de også spille en rolle i skolen? Ja, mener den australske professor Catherine Beavis, der til sommer gæster Danmark.
14. juni 2017

Fyraftensmøde om normkritisk pædagogik

Fyraftensmødet vil byde på teoretiske såvel som praksisrettede perspektiver på normkritisk pædagogik og potentialerne heri, når det gælder arbejdet med udvidelsen af normalitetsbegreber i pædagogisk praksis. Aftenen vil være tilrettelagt som en kombination af teoretiske oplæg, praktisk inspiration samt fælles diskussion og erfaringsudveksling. Undervisere Karen Liebing Madsen & Lisa Rasmusen...

Sider

Afholdte konferencer

Konferencer

Materialer fra konferencer

Præsentationer fra afholdte konferencer (fra januar 2014 og frem) kan findes i arkivet ovenfor.