Afholdte konferencer

Eventuelle materialer fra afholdte konferencer kan findes her.

22. august 2017

ECER 2017: Reforming Education and the Imperative of Constant Change: Ambivalent roles of policy and educational research

Den europæiske konference om uddannelsesforskning (ECER) på Professionshøjskolen UCC i 2017 inviterer forskere, undervisere og interesserede til at reflektere over reformering af uddannelse og kravet om konstant forandring. Foruden hovedtemaet vil konferencen præsentere en bred vifte af uddannelsesforskning som også indeholder pædagogiske og sundhedsfaglige perspektiver.

Sted: 

  • København
31. august 2017

Religionernes dag 2017 - Reformationen og dens nutidige perspektiver

I 2017 er det 500 år siden, den tyske munk Martin Luther hængte sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. På Religionernes dag belyses reformationen og dens følger i Danmark ud fra mange synsvinkler med relevans for skolens undervisning i religion, historie, samfundsfag, dansk, billedkunst og musik.

Sted: 

  • København
8. september 2017

Status for Literacy 2017

Fredag d. 8. september inviterer Nationalt Videncenter for Læsning til årets 'Status for Literacy'-konference. Det foregår på Campus Carlsberg i Carlsberg Byen, og vi har inviteret en lang række spændende oplægsholdere.
13. september 2017

Læsedage 2017-2018

Professionshøjskolen UCC gennemfører igen i år fire spændende eftermiddage med fokus på læsning og skrivning.

Sted: 

  • København
22. september 2017

Invitation til afslutningskonferencen for projektet ”Advanced Science Teacher Education” (ASTE)

I perioden 2012-2017 har vi i dette projekt udviklet et helt nyt koncept for en sammenhængende uddannelse af lærere i naturfag og matematik til folkeskolens ældste klasser. Vi glæder os til at dele de vigtigste af vore ideer og resultater med alle interessenter og interesserede i læreruddannelsen. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Professionshøjskolerne UCC og Metropol, IND ved...
27. september 2017

SPOT ON: New Public Leadership v. Martin Lundkvist

Kom til gratis morgenmøde d. 27. september, hvor UCC sammen med Martin Lundkvist - forfatter til New Public Leadership (DJØF, 2016) - stiller skarpt på offentlig ledelse og styring, og hvad der kræves af fremtidens offentlige lederskab.

Sted: 

  • København

Sider

Afholdte konferencer

Konferencer

Materialer fra konferencer

Præsentationer fra afholdte konferencer (fra januar 2014 og frem) kan findes i arkivet ovenfor.