Afholdte konferencer

Eventuelle materialer fra afholdte konferencer kan findes her.

31. august 2017

Religionernes dag 2017 - Reformationen og dens nutidige perspektiver

I 2017 er det 500 år siden, den tyske munk Martin Luther hængte sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. På Religionernes dag belyses reformationen og dens følger i Danmark ud fra mange synsvinkler med relevans for skolens undervisning i religion, historie, samfundsfag, dansk, billedkunst og musik.

Sted: 

  • København
8. september 2017

Status for Literacy 2017

Fredag d. 8. september inviterer Nationalt Videncenter for Læsning til årets 'Status for Literacy'-konference. Det foregår på Campus Carlsberg i Carlsberg Byen, og vi har inviteret en lang række spændende oplægsholdere.
13. september 2017

Læsedage 2017-2018

Professionshøjskolen UCC gennemfører igen i år fire spændende eftermiddage med fokus på læsning og skrivning.

Sted: 

  • København
22. september 2017

Invitation til afslutningskonferencen for projektet ”Advanced Science Teacher Education” (ASTE)

I perioden 2012-2017 har vi i dette projekt udviklet et helt nyt koncept for en sammenhængende uddannelse af lærere i naturfag og matematik til folkeskolens ældste klasser. Vi glæder os til at dele de vigtigste af vore ideer og resultater med alle interessenter og interesserede i læreruddannelsen. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Professionshøjskolerne UCC og Metropol, IND ved...
27. september 2017

SPOT ON: New Public Leadership v. Martin Lundkvist

Kom til gratis morgenmøde d. 27. september, hvor UCC sammen med Martin Lundkvist - forfatter til New Public Leadership (DJØF, 2016) - stiller skarpt på offentlig ledelse og styring, og hvad der kræves af fremtidens offentlige lederskab.

Sted: 

  • København
27. september 2017

Den nye læreplan er på vej

Den nye styrkede pædagogiske læreplan er næsten i mål og bliver med al sandsynlighed vedtaget i løbet af efteråret 2017. Det betyder, at de danske dagtilbud kan se frem til - og allerede nu forberede sig på - en lokal opgave med at revidere og nytænke deres eksisterende læreplan, så den matcher rammen og indholdet i den nye læreplan.

Sider

Afholdte konferencer

Konferencer

Materialer fra konferencer

Præsentationer fra afholdte konferencer (fra januar 2014 og frem) kan findes i arkivet ovenfor.