Afholdte konferencer

Eventuelle materialer fra afholdte konferencer kan findes her.

5. april 2016

Sproglærerens dag 2016

Kom og bliv klogere på Tekst og Medier, det nye videns- og færdighedsområde i Fælles Mål for sprogfagene.

Sted: 

  • København
29. januar 2016

Konference om flygtningebørn

Kom til konference og få konkrete bud på, hvordan du kan arbejde med flygtningebørns traumer, deres sundhed og trivsel i skole og fritid. Bliv inspireret til nye måder at møde flygtningebørn på gennem fx inddragelse og nonverbal kommunikation og få viden om intervention i skole, daginstitutioner, socialforvaltning og egentlige behandlingsforløb. Mød bl.a. Edith Montgomery og Naser Khader.

Sted: 

  • Hillerød
22. februar 2016

Musikfagets dag 2016

CFU Sjælland og CFU København inviterer til Musikfagets dag 2016.
22. februar 2016

Ph.d.-forsvar: Tværprofessionelle velfærdsprofessioner

Mandag den 22. februar forsvarer Jesper Frederiksen sin ph.d.-afhandling 'Tværprofessionelle velfærdsprofessioner: Tværsamarbejde som en social praktik for den neoliberale velfærdsstats professioner', der handler om, hvorvidt samarbejdsmodeller inden for sundhedsområdet kan løse udfordringer i velfærdsstaten.
23. februar 2016

Ph.d.-forsvar: Dansk på arbejdet

Tirsdag den 23. februar forsvarer Charlotte Øhrstrøm sin ph.d.-afhandling 'L2 listening at work - a qualitative study of international employees’ experiences with understanding Danish as a second language', der handler om voksne andetsprogsindlæreres oplevelser med at forstå dansk.
25. februar 2016

Gratis gå-hjem-møde om forældresamarbejde der virker

Et godt forældresamarbejde er vigtigt, både for børn, forældre og det pædagogiske personale, men hvordan griber man det bedst an og får det prioriteret i en travl hverdag? Kom og hør oplæg ved bl.a. forfatterne til bogen "Forældresamarbejde der virker", når Professionshøjskolen UCC i samarbejde med Dansk Psykologisk Forlag inviterer til gratis gå-hjem-møde.

Sted: 

  • København
2. marts 2016

21st Century Learning Skills - som læringskompas

Microsoft og Center for Undervisningsmidler – UCC byder velkommen til en inspirerende dag med fokus på 21st Century Learning Skills – eller i bredere forstand – life and carreer skills.

Sider

Afholdte konferencer

Konferencer

Materialer fra konferencer

Præsentationer fra afholdte konferencer (fra januar 2014 og frem) kan findes i arkivet ovenfor.