Afholdte konferencer

Eventuelle materialer fra afholdte konferencer kan findes her.

15. januar 2016

Fagligt arrangement: At lede efter læring

I bogudgivelsen At lede efter læring giver en række af landets førende forskere og fagpersoner deres bud på, hvordan den nye læringsdagsorden kommer til udtryk i de måder, hvorpå skolen ledes, organiseres og styres. Kom og hør forfatterne give smagsprøver på bogens temaer og analyser.
26. oktober 2016

Læringsvejlederens dag 2016

Oplev Campus Carlsbergs Future Classroom Lab, mød forfattter Hanne Kvist, og hør om det pædagogiske læringscenter som strategisk udviklingsenhed.

Sted: 

  • København
2. juni 2016

Konference om "Pædagogen i skolen"

Professionshøjskolen UCC, BUPL Nordsjælland og BUPL Storkøbenhavn inviterer til en stor konference om pædagogernes rolle i skolen.

Sted: 

  • København
2. september 2016

Ph.d.-forsvar: Elevers tekster om tekster

Fredag den 2. september forsvarer Kristine Kabel sin ph.d.-afhandling, Danskfagets litteraturundervisning: Et casestudie af elevers skriftsproglige måder at skabe stillingtagen på i udskolingen.
6. september 2016

Viden om inklusion i praksis

UCC, VIA, Metropol, Rambøll og læringskonsulenterne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inviterer til konference om erfaringerne fra syv udviklingsprojekter om inklusion.

Sted: 

  • København
13. september 2016

Religionernes dag 2016 – det guddommelige

Siden 1993 har bevidstheden om den religiøse dimension i tilværelsen stået centralt i skolens formål, og gennem de seneste år synes fronterne i den teologiske debat at være blevet trukket op. Så hvad dækker begrebet Guddommelighed egentlig over? Spørgsmålet vil blive belyst på Religionernes dag 2016.
10. oktober 2016

Flygtningebørn i dagtilbud

Gratis gå-hjem-møde for pædagogisk personale, der arbejder med flygtningebørn på 0-6 års området.

Sted: 

  • København

Sider

Afholdte konferencer

Konferencer

Materialer fra konferencer

Præsentationer fra afholdte konferencer (fra januar 2014 og frem) kan findes i arkivet ovenfor.