Afholdte konferencer

Eventuelle materialer fra afholdte konferencer kan findes her.

9. januar 2014

Undervisningsdifferentiering - et princip møder praksis

Konference i København om forsknings- og udviklingsprojektet ’Eksemplariske undervisningsforløb i dansk og matematik med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov’.

Sted: 

  • København
22. oktober 2014

Skolebibliotekarens dag 2014

Kom og bliv inspireret på denne årlige dag for skolebibliotekarer og medarbejdere i det pædagogiske læringscenter. Dagen byder blandt andet på faglig opdatering og forfatteroplæg og arrangeres i et samarbejde mellem CFU og Danmarks Skolebibliotekarer.

Sted: 

  • København
17. september 2014

Naturfagslærerens dag 2014

Vi sætter fokus på skolereform og nye fælles mål. Hvordan indgår naturfagene i en længere og mere varieret skoledag, og hvilken indflydelse får en målstyret undervisning på vores måde at tænke naturfagsundervisning på?
17. september 2014

Pædagog i skole og fritid

Afdelingen for Forskning, Udvikling og Internationalisering inviterer til bogreception og faglig inspiration i forbindelse med udgivelse af antologien ’Pædagog i skole og fritid - perspektiver på det tværprofessionelle samarbejde i skolen’.

Sted: 

  • København
2. oktober 2014

Skriveværksted - A. P. Møller Fondens donation

Udvikling, der forandrer, starter med den gode ansøgning. Forventningerne og kravene til folkeskolen er mange og ambitiøse. Med A. P. Møller Fondens donation til bedre undervisning i den danske folkeskole er muligheden til stede for at realisere store forandringsprocesser på skolerne og i kommunerne. Der er nu for anden gang i år mulighed for at sende ansøgninger til Fonden fra kommunerne. Hvad...

Sted: 

  • København
7. oktober 2014

Læsedage 2014-2015 - de gymnasiale uddannelser

Kom til Læsedage for læsevejledere i de gymnasiale uddannelser i Professionshøjskolen UCC og bliv holdt opdateret på nyeste viden af relevans for læsevejledere.

Sted: 

  • København

Sider

Afholdte konferencer

Konferencer

Materialer fra konferencer

Præsentationer fra afholdte konferencer (fra januar 2014 og frem) kan findes i arkivet ovenfor.