Konferencer

Her finder du UCC's kommende konferencer.

23. oktober 2019

PLC-dagen 2019

CFU’s konference for medarbejdere i det pædagogiske læringscenter. Kom og bliv inspireret af et varieret program med blandt andet faglig opdatering og forfatteroplæg. Program udsendes og offentliggøres på ucc.dk i juni 2019.

Sted: 

  • København
12. november 2019

PLC-netværksmøde for læringsvejledere

Netværksmødet har til formål at være ramme for inspiration og videndeling. Formen på mødet vil være korte oplæg fra forskellige aktører, der kommer med input til det givne tema. Deltagerne i netværksmødet får lejlighed til at drøfte perspektiverne i oplæggene og både bidrage med refleksioner samt få nye vinkler på temaet.

Sted: 

  • København

Sider

Konferencer

Materialer fra konferencer

Præsentationer fra afholdte konferencer (fra januar 2014 og frem) kan findes i arkivet ovenfor.