Konferencer

Her finder du UCC's kommende konferencer.

30. august 2017

Idrætsunderviserens dag 2017

Kom og bliv inspireret af dygtige undervisere. Du bliver udfordret både praktisk og teoretisk på denne dag, hvor du også kan dele dine erfaringer og gode idéer med kolleger.

Sted: 

  • Københavnsområdet
31. august 2017

Religionernes dag 2017 - om Reformation

BEMÆRK NY DATO!!! I 2017 er det 500 år siden, den tyske munk Martin Luther hængte sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. På Religionernes dag belyses reformationen og dens følger i Danmark ud fra mange synsvinkler med relevans for skolens undervisning i religion, historie, samfundsfag, dansk, billedkunst og musik. Program offentliggøres på ucc.dk i foråret 2017. Målgruppe Lærere, der...

Sted: 

  • Københavnsområdet
25. oktober 2017

Læringsvejlederens dag 2017

CFU’s konference for medarbejdere i det pædagogiske læringscenter. Kom og bliv inspireret af et varieret program med blandt andet faglig opdatering og forfatteroplæg.

Sted: 

  • Københavnsområdet
16. november 2017

Musikfagets dag 2017

Deltag i en aktiv dag fyldt med musik, god energi og højt humør, hvor du får mulighed for at bruge dine evner som musikskaber på instrumenter, med kroppen og med stemmen. Tag dine kolleger med, og skab et fundament for et stærkt musikmiljø på skolen. Program udsendes og offentliggøres på ucc.dk i sommeren 2017. Kursusnr. 279026

Sted: 

  • Københavnsområdet
20. november 2017

Multikulturelle skoler 2017

Sæt kryds i kalenderen! Konferencen Multikulturelle skoler afholdes i 2017 den 20. -21. november.
16. marts 2018

Billedkunstfagets dag 2018

Kom og vær med til en dag, hvor du – og gerne en kollega – får indsigt i kunstens mangfoldige udtryksformer, og hvordan I kan bruge dem i billedarbejdet i undervisningen. Kunst kan være et benspænd, men mød op med åbent sind og find nye veje ind i dens univers. Program for dagen udsendes og offentliggøres sent i efteråret 2017. Kursusnr. 189006

Sted: 

  • Københavnsområdet
11. april 2018

Matematiklærerens dag 2018

Vil du opdateres om seneste nyt inden for faget matematik? På matematiklærerens dag har du mulighed for at høre oplæg, deltage i workshops og dele erfaringer med gode kolleger. Program udsendes og offentliggøres på ucc.dk i foråret 2018. Målgruppe Lærere, der underviser i matematik.
18. april 2018

Dansklærerens dag 2018

En dag hvor du som dansklærer bliver opdateret inden for dit fag. Danskkonsulenterne på CFU sammensætter et varieret, højaktuelt og vedkommende program.

Sted: 

  • Københavnsområdet
31. maj 2018

Børnehaveklassens dag 2018

Kom og vær aktiv på en dag, hvor vi sætter spot på børnehaveklassen. Vi har udviklingen af elevernes sociale kompetencer på dagsordenen og ser på de mange måder, hvorpå vi kan styrke elevernes læring og fastholde de bløde værdier. Tag gerne dine kolleger med, det giver dobbelt glæde. Program for dagen udsendes og offentliggøres i starten af 2018. Kursusnr. 189017

Sted: 

  • Københavnsområdet

Sider

Konferencer

Materialer fra konferencer

Præsentationer fra afholdte konferencer (fra januar 2014 og frem) kan findes i arkivet ovenfor.