Afholdte konferencer

Eventuelle materialer fra afholdte konferencer kan findes her.

10. april 2018

Digital dannelse - fleksible læringsformer i et fremtidigt perspektiv

NNU sætter med dette års konference fokus på interaktionen mellem menneske og teknologi. Konferencen afsøger begrebet digital dannelse (digital literacy) i den hensigt at belyse de måder vi bruger begrebet på i forhold til vores professionsuddannelser.

Sted: 

  • Aarhus
16. maj 2018

Ph.d.-forsvar: Nyuddannede sygeplejerskers møde med virkeligheden

Onsdag den 16. maj forsvarer lektor Carsten Juul Jensen sin ph.d.-afhandling 'Nyuddannede sygeplejerskers møder med realiteterne på medicinske afsnit i reformerede sygehuse - en institutionel etnografisk undersøgelse for nyuddannede sygeplejersker'.

Sted: 

  • Roskilde
3. maj 2018

Afskedsreception for Anne Hasling Sørensen

I forbindelse med, at Anne Hasling Sørensen fratræder sin stilling som ressourcedirektør, inviterer vi til reception. Vi håber, at rigtig mange vil være med til at ønske Anne held og lykke fremover og sige hende tak for hendes store indsats og engagement i udviklingen af Professionshøjskolen UCC og senest i forbindelse med forberedelsen af Københavns Professsionshøjskole.

Sted: 

  • København
24. april 2018

Forskningens Døgn: Når unge har det svært i skolen

Nogle unge har det svært i skolen og kan reagere på måder, der opfattes som problematiske. Et forskningsprojekt arbejder på at udvikle et mere nuanceret blik på unges livsvilkår og mulige årsager til de unges problematiserede adfærd.

Sted: 

  • København

Sider

Afholdte konferencer

Konferencer

Materialer fra konferencer

Præsentationer fra afholdte konferencer (fra januar 2014 og frem) kan findes i arkivet ovenfor.